Ban CHQS huyện tổ chức tập huấn cán bộ, giáo viên huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021

Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức tập huấn cán bộ, giáo viên huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021

Thực hiện Kế hoạch tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2021, Ngày 25/1/2021 Ban Chỉ huy Quân sự huyện khai mạc lớp tập huấn cán bộ, giáo viên huấn luyện  dân quân tự vệ năm 2021.
 
Thời gian tập huấn 5 ngày từ ngày 25/1/2021 đến ngày 29/1/2021, các học viên được học tập và huấn luyện : Quán triệt nghị quyết của Đảng ủy quân sự huyện và triển khai nhiệm vụ QS, QPĐP năm 2021, Luật dân quân tự vệ, dự bị động viên, thống nhất mẫu biểu xây dựng lực lượng , tổ chức biên chế, công tác quản lý, phương pháp huấn luyện chiến thuật DQTV, công tác đăng ký, quản lý xuất nhập, sắp xếp vũ khí trang bị tại cơ sở, bắn súng tiểu liên AK, điều lệnh đội ngũ…
Tại buổi tập huấn, Ban CHQS huyện tổ chức phát động đợt thi đua  đột kích vớ chủ đề : “dạy tốt, học tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”. Đại diện 4 cụm lên ký kết giao ước thi đua.
Thông qua tập huấn nhằm bối dưỡng nâng cao chất lượng, trình độ khả năng huấn luyện, sẵn sàng cơ động của đội ngũ cán bộ, giáo viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thống nhất một số nội dung về tổ chức, phương pháp huấn luyện và tiến hành công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Nâng cao năng lực và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương cho đội ngũ cán bộ Dân quân tự vệ ở địa phương./.

Đào Mến

Đài Truyền thanh huyện