Hướng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”

Hướng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”

Để hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021 phát huy tinh thần chủ động học tập tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.
Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu triển khai việc hưởng ứng cuộc thi  tìm hiểu pháp luật trực tuyến theo Kế hoạch số 609/KH- BTP ngày 8/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cụ thể như sau:
          1. Đối tượng tham gia: là công dân Việt Nam.
          2. Nội dung thi: Các quy định của Luật của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; một số quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương có liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân.
3. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ
website của Cuộc thi: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.
  4. Thời gian thi: Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021).
 5. Cách thức thi:
- Người dự thi truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời 20
câu hỏi (bao gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp, 01 câu dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm) trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối internet.
- Trong quá trình diễn ra Cuộc thi, mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lượt thi để có thể cải thiện kết quả, mỗi lượt thi kéo dài tối đa 20 phút.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” tại cơ quan, đơn vị địa phương mình bằng các hình thức phù hợp./.
Tài liệu đính kèm:  Cong văn hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật về Luật Bầu cử.pdf

Nguyễn Thắm

Phòng Tư pháp