Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu đẩy mạnh tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu đẩy mạnh tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở nhân dịp chào mừng 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2021)

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên về việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu đã xây dựng kế hoạch, đồng thời phân công trách nhiệm cho từng đồng chí cán bộ thường xuyên xuống cơ sở để nắm vững số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn trên địa bàn huyện và nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, để có các hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động cho phù hợp với từng doanh nghiệp.
Chủ động gặp gỡ trực tiếp với chủ doanh nghiệp trao đổi để Người sử dụng lao động hiểu về vai trò của tổ chức Công đoàn đối với người lao động và sự tồn tại và phát triển vững chắc của doanh nghiệp. Từ đó nhận được sự ủng hộ tạo điều kiện của chủ doanh nghiệp trong việc phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp. Nhờ có các phương pháp hữu hiệu, nhân dịp chào mừng 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2021), Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu đã thành lập được 01 Công đoàn cơ sở là công ty cổ phần may Minh Tân, kết nạp mới 25 đoàn viên. Với phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có Công đoàn”, thời gian tới Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thành lập Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.
 

MINH TUẤN – THANH ĐỊNH

Liên đoàn Lao động huyện