Tình hình phát triển KT-XH tháng 01; phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2021

Tình hình phát triển KT-XH tháng 01; phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2021

I. Kết quả công tác tháng 01/2021
- Đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các xã chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ xuân. Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2021.
- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 23 cá nhân, hộ gia đình.
- Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành nông nghiệp năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn hóa Thông tin, thể thao và truyền thanh năm 2020.
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
- Chỉ đạo giải quyết đơn thư.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2021
1. Đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các xã chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ xuân. Chuẩn bị kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2021.
2. Triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện.
3. Triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
4. Chỉ đạo công tác chuẩn bị triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch trồng cây nhân dân và tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu.
4. Chỉ đạo công tác chuẩn bị hậu cần và thực hiện trực Tết Nguyên đán theo đúng quy định. Tổ chức cho cán bộ, nhân viên trong các cơ quan đón xuân vui vẻ, lành mạnh và an toàn.
Chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ chuyển tiếp đang triển khai và nhiệm vụ đột xuất khác theo chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện

Nguyễn Thắm