Tổ chức hỗ trợ khẩu trang cho người dân vùng dịch

Tổ chức hỗ trợ khẩu trang cho người dân vùng dịch

Trước tình hình bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp trên địa bàn huyện. Để phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cho đoàn viên, người lao động và bà con nhân dân trên địa bàn huyện. Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Công ty cổ phần may Việt Ý tổ chức hỗ trợ khẩu trang cho đoàn viên, người lao động và bà con nhân dân trên địa bàn huyện. Tổng số khẩu trang được hỗ trợ là 11.000 chiếc, trị giá 250 triệu đồng.
Việc hỗ trợ khẩu trang kịp thời thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các ngành, các đơn vị tới bà con nhân dân. Các cấp lãnh đạo các ngành, các đơn vị và nhân dân huyện Khoái Châu sẽ đoàn kết và quyết tâm phòng chống dịch bệnh.
Công ty May Việt ý tặng khẩu trang tại xã Phùng Hưng

Liên đoàn lao động huyện