Khen thưởng cho 64 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tỏng phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021

Phong trào Hiến máu tình nguyện huyện Khoái Châu năm 2021

Nhìn lại một số hình ảnh phong trào Hiến máu tình nguyện huyện Khoái Châu năm 2021
Năm 2021 là năm đầu tiên huyện Khoái Châu tổ chức 3 đợt/năm. Đã có gần 4 nghìn người tham gia và kết quả đã có 2.559 người đủ điều kiện để được hiến máu, tương đương với 2.559 đơn vị máu đạt 145% kế hoạch tỉnh giao (con số năm 2020 là 1088 đvm)
Có thể nói rằng phong trào hiến máu huyện Khoái Châu đã và đang có những bước phát triển rất mạnh mẽ.
Thay mặt Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện Khoái Châu xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn tình nguyện viên yêu quý, chính các bạn là những tuyên truyền viên để cho phong trào hiến máu tình nguyện của huyện nhà được lan tỏa mạnh mẽ tới tất cả mọi người
Để ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp của các bạn, năm 2021 đã có 64 cá nhân tham gia Hiến máu được UBND huyện khen thưởng.

Nguyễn Thắm