Khoái Châu ra quân thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và thu hồi đất tại xã Bình Kiều và Đồng Tiến

Khoái Châu ra quân thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và thu hồi đất tại xã Bình Kiều và Đồng Tiến

Ngày 19/7/2023, UBND huyện Khoái Châu huy động lực lượng ra quân thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc để GPMB thực hiện dự án Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Bình Kiều và thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại xã Đồng Tiến. Chỉ đạo buổi ra quân thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và kiểm đếm bắt buộc có Đ/c Lê Hải Nam, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban thực hiện cưỡng chế.
Tại xã Bình Kiều, hai hộ gia đình không chấp hành việc kiểm đếm bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật: Hộ bà Nguyễn Thị Đường đang sử dụng thửa đất số 41, thuộc tờ bản đồ số 03 với diện tích 499,4m2 và hộ gia đình ông Nguyễn Như Tủng đang sử dụng thửa đất số 478, thuộc tờ bản đồ số 01, với diện tích 601,8m2 tại xã Bình Kiều do hai hộ không phối hợp với hội đồng bồi thường hạ tầng và tái định cư của dự án trong việc kiểm đếm bắt buộc tại thôn Phú Hòa, xã Bình Kiều.
Cùng ngày, UBND huyện cũng tổ chức lực lượng ra quân thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 15 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng  nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Tiến. Lý do cường chế thu hồi đất do 15 hộ gia đình, cá nhân trên không chấp hành quyết định ngày 24/4/2023 và ngày 15/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng  nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Tiến; không nhận tiền và bàn giao đất để thực hiện dự án. Trong thời gian qua, UBND huyện, UBMTTQ VN 2 xã Đồng Tiến và Bình Kiều cùng các ban ngành, đoàn thể đã tập trung, tuyên truyền vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo quy định. Tuy nhiên, các hộ gia đình trên không nhận tiền và bàn giao đất để thực hiện dự án.
Bởi vậy, UBND huyện đã triển khai lực lượng để tiến hành trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất và kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ gia đình trên theo phương án đã được phê duyệt. Sau một thời gian, công tác kiểm đếm bắt buộc và thu hồi đất đã hoàn thành, bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ đề ra, tuyệt đối an toàn, đúng quy định của pháp luật; không có trường hợp nào chống đối người thi hành công vụ.
 

Đào Mến – Thanh Bình

Trung tâm VH&TT huyện