Đình Quan Xuyên

 

Lễ hội đình Quan Xuyên.

Thành Hoàng được thờ: Ngũ vị đẳng thần: Chử Đồng Tử - Tiên Dung - Hồng Vân, Phạm Công Nghi,

Vũ Quang Chiếu <Thành Hoàng làng>.

 Tương truyền rằng, Quan quảng trưởng Vũ Quang Chiếu có nhiều công lao, đóng góp cho triều đình <Nhà Lê>. Vì vậy sau khi cáo quan đã được triều đình ban đất. Ngài đã chọn vùng đất này, đưa người đến khai hoang, lập ấp, nên được dân làng thờ phụng.

Lễ hội được mở vào ngày 10/2 đến ngày 15/2 âm lịch. Ngày đầu rước từ nhà Sắc ra đình, rồi rước ra bến sông Hồng lấy nước. Ngày hôm sau rước quay về đình rồi rước về nhà Sắc.

 Lễ vật dâng thánh gồm có: lợn nguyên con, bánh Khảo<đặc sản địa phương>, gà luộc, xôi, oản, mâm hoa quả, rượu...

 Trong lễ hội diễn ra một số trò chơi dân gian đặc sắc như: vật lầu, vật lão, cầu kiều, bắt vịt, đập liêu...

Cùng với loại nghệ thuật cổ truyền như: hát chèo.

Văn Hóa