Kết quả hoạt động ngân hàng Chính sách xã hội 6 tháng đầu năm.

Ngày 11/8/2017, tại trụ sở UBND huyện Khoái Châu, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ Quý III năm 2017

       Ngày 11/8/2017, tại trụ sở UBND huyện Khoái Châu, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ Quý III năm 2017 nhằm đánh giá kết quả thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi 6 tháng đầu năm, xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017.

      Tham dự phiên họp có đ/c Hoàng Văn Tựu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cùng 34 đ/c thành viên Ban đại diện là trưởng một số Phòng, ban, ngành của huyện, chủ tịch UBND của 25 xã, thị trấn trong toàn huyện.

      Báo cáo kết quả hoạt động tại phiên họp nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban đại diện Hội đồng quản trị đã tiếp nhận và phân bổ nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho các xã, thị trấn tổng số 26.750 triệu đồng, trong đó: cho vay hộ nghèo 5.000 triệu đồng, cho vay hộ cận nghèo 1.500 triệu đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo 9.000 triệu đồng; cho vay giải quyết việc làm 1.500 triệu đồng, cho vay Hộ nghèo về nhà ở 250 triệu đồng, cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 9.500 triệu đồng; đồng thời điều chỉnh chỉ tiêu nguồn vốn chương trình cho vay hộ nghèo giữa các xã trong huyện và điều chỉnh từ chương trình cho vay hộ nghèo sang chương trình cho vay hộ cận nghèo chỉ đạo Ngân hàng CSXH huyện giải ngân kịp thời không để tồn đọng vốn. Tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn ưu đãi trong 6 tháng đầu năm đạt 8,4%.

     Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân cho vay tổng số 60.627 triệu đồng cho 2.375 lượt hộ gia đình vay vốn. Tổng dư nợ cho vay đến 30/6/2017 là 336.149 triệu đồng, thực hiện100% kế hoạch dư nợ, tăng 18.005 triệu đồng, tỷ lệ tăng 5,66% so năm 2016. Trong đó có một số chương trình có mức tăng trưởng dư nợ cao như: cho vay Hộ nghèo tăng 6.050 triệu đồng, tỷ lệ tăng 7,9%; chương trình cho vay Hộ mới thoát nghèo tăng 11.040 triệu đồng, tỷ lệ tăng 62,7%; chương trình cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng 9.500 triệu đồng, tỷ lệ tăng 11,6%. Chất lượng tín dụng có sự chuyển biến tích cực, nợ quá hạn 369 triệu đồng, giảm trên 50 triệu đồng so với 31/12/2016, tỷ lệ nợ quá hạn bằng 0,12% tổng dư nợ.

      Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đ/c Hoàng Văn Tựu đánh giá cao hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã đảm bảo đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả, có tác động tích cực, mạnh mẽ đến công tác giảm nghèo, tạo việc làm và phát triển kinh tế cho nhân dân trong huyện.

UBND huyện Khoái Châu