Hoạt động vận tải của một số công ty, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do bụi, bùn đất, ...

Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do bụi, bùn đất, tiếng ồn gây nên, tránh ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. UBND huyện Khoái Châu yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các công ty, doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động vận tải lưu thông trên địa bàn do mình quản lý; phối hợp chặt chẽ cùng Công an huyện xử phạt các trường hợp vi phạm theo quy định; kịp thời báo cáo tình trạng ô nhiễm môi trường gửi UBND huyện.

2. Các công ty, doanh nghiệp, sản xuất, khai thác, vận chuyển nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường quá trình sản xuất cũng như vận chuyển, lưu thông trên đường. Bằng mọi giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và những yếu tố ảnh hưởng khác đến sinh hoạt bình thường của nhân dân trên địa bàn

3. Đề nghị Công an huyện tăng cường kiểm tra, xử phạt theo quy định đối với xe vận tải chở quá khổ, quá tải không đảm bảo khi tham gia giao thông./.

Nguyễn Thắm

UBND huyện