Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồng Tiến

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

I. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: 

Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Địa chỉ: thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221 6268 119

II. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

 Số lượng: 22 suất đất; tại vị trí quy hoạch số 02

Diện tích: 3.308,5 m2 (ba nghìn ba trăm linh tám phẩy năm mét vuông)

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT)

Thời hạn sử dụng: ổn định lâu dài

Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

III. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 22/1/2018 đến ngày 25/1/2018

Địa điểm nộp hồ sơ: UBND huyện Khoái Châu

Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu thông báo để mọi tổ chức đấu giá được biết./.

 Tài liệu tham khảo: dauthau.pdf

Nguyễn Thắm

UBND huyện