Tổ chức bán đầu giá tài sản tại khu dân cư mới xã An Vĩ

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại khu dân cư mới xã An Vĩ

I. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: 

Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Địa chỉ: thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221 6268 119

II. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư mới xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

 Số lượng: 168 suất đất; tại vị trí quy hoạch số 02

Diện tích: 19.806 m2 (mười chín nghìn tám trăm linh sáu mét vuông)

Mục đích sử dụng đất: Đất ở 

Thời hạn sử dụng: ổn định lâu dài

Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

III. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 22/1/2018 đến ngày 25/1/2018

Địa điểm nộp hồ sơ: UBND huyện Khoái Châu

Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu thông báo để mọi tổ chức đấu giá được biết./.

Tài liệu tham khảo:daugiataisan.pdf

Nguyễn Thắm

UBND huyện