Mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã An Vĩ

UBND huyện thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

- Tổng diện tích đất đấu giá: 11337,4 m2 , bao gồm 96 suất đất.

- Giá khởi điểm: 18.000.000 đồng/m2; gồm có: 03 suất đất. (LK01-25, LK02-13, LK02-1)

- Giá khởi điểm: 15.000.000 đồng/m2; gồm có: 22 suất đất.(LK01-14 đến LK01-24; LK02-02 và LK02-12)

- Giá khởi điểm: 12.000.000 đồng/m2; gồm có: 04 suất đất (LK01-26, LK02-14, LK02-26, LK04-21) và 04 suất đất (BT02-1,7,8,14)

- Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng/m2; gồm có: .63 suất đất (BT02-2 đến BT02-6 và BT02-9 đến BT02-13; LK04-1 đến LK04-20 và từ LK04-32 đến LK04-42; LK01-27 đến LK01-37 và LK02-15 đến LK02-25)

- Bước giá đấu giá áp dụng chung cho toàn bộ 96 suất đất đấu giá là: 200.000 đồng/m2. (Bằng chữ: Hai trăm ngàn đồng/một mét vuông đất)

- Tiền đặt trước: 100.000.000đ / hồ sơ đăng ký (một trăm triệu đồng cho một hồ sơ đăng ký)

- Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 300.000 đồng/ hồ sơ. (Ba trăm ngàn đồng cho một hồ sơ đăng ký)

 1. Thời gian bán hồ sơ đấu giá: từ ngày 06/02/2018 đến 09/3/2018 (giờ hành chính, từ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ) tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Khoái Châu.

2. Thời gian tổ chức thăm thực địa: Ngày 27/02/2018 (khách hàng có thể chủ động đi thăm thực đại)

3. Thời gian nộp hồ sơ dự đấu giá và tiền đặt trước: Ngày 13/3/2018 và ngày 14/3/2018 (giờ hành chính) tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Khoái Châu.

4. Thời gian xét duyệt điều kiện hồ sơ khách hàng đấu giá: Ngày 15/3/2018

5. Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 8h30 phút, ngày 16/3/2018 (thứ sáu)

6. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Nhà văn hóa huyện Khoái Châu

Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh muốn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các vị trí trên có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ:

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0915037299

 Tài liệu tham khảo: 10.pdf

Nguyễn Thắm

UBND huyện