Thông báo: tổ chức bán đấu giá tài sản tại xã Hàm Tử

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại xã Hàm Tử

  1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
Địa điểm: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 6268 119
      2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
  • Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
  • Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).
  • Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài.
  • Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. 
      3.  Giá khởi điểm (theo Quyết định phê duyệt số 256/QĐ-STC ngày 30/8/2018 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên)
      4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
      5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá
  • Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 14/9/2018 đến ngày 20/9/2018.
  • Địa điểm nộp hồ sơ: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
  • Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
  • Điện thoại: 0221 6268 119
Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu thông báo để mọi tổ chức đấu giá được biết./.

Nguyễn Thắm

Văn phòng