Tổng kết mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tại HTX Chăn nuôi và Kinh doanh gà Đông Tảo

Tổng kết mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tại hợp tác xã Chăn nuôi và Kinh doanh gà Đông Tảo

       Ngày 14/12, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị tổng kết mô hình hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

       Được biết, mô hình được triển khai từ tháng 5 với 10 hộ thành viên của hợp tác xã tham gia. Ngay sau khi triển khai mô hình, các hộ tham gia được cung cấp 3,5 nghìn con gà Đông Tảo giống 1 ngày tuổi và thức ăn, vacxin, thuốc thú y, thuốc sát trùng với tổng kinh phí thực hiện mô hình trên 612 triệu đồng. Các cơ sở mô hình HTX chăn nuôi gà Đông Tảo đảm bảo các tiêu chí quy định từ con giống, thức ăn chăn nuôi, quy trình con giống, sản phẩm đầu ra đảm bảo ATTP.

       Sau hơn 7 tháng triển khai mô hình, mô hình được đánh giá đạt hiệu quả cao. Trong đó, tỷ lệ gà sống bình quân đạt 88%, giảm lượng thuốc dùng để phòng bệnh 5-8%, giá bán gà thương phẩm tăng 15-20%, tổng sản lượng trung bình đạt 13,86 tấn đạt doanh thu trên 1,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hợp tác xã đã thực hiện ký hợp đồng với các doanh nghiệp, thương lái để thu mua đầu ra cho hợp tác xã nên các hộ tham gia mô hình yên tâm phát triển sản xuất.

Đài Truyền thanh huyện