HĐND huyện Khoái Châu tổ chức kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 19/12, HĐND huyện Khoái Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Tới dự, ở tỉnh: đồng chí Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đ/c Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ở huyện có đ/c: Đào Ngọc Huấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Phạm Xuân Thắng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; Đ/c Nguyễn Đức Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đ/c trong Ban thường vụ huyện ủy, HĐND, UBND; lãnh đạo trưởng phó các cơ quan ban ngành, lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn trong toàn huyện...
Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2018, giá trị sản xuất của huyện tăng 11,87% vượt 1,27% so với kế hoạch, trong đó nông nghiệp tăng 3,66%; công nghiệp – xây dựng tăng 12,84%; dịch vụ tăng 12,54%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên 4,1 nghìn tỷ đồng, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước cả năm đạt trên 434 tỷ đồng. Giá trị thu trên nhập trên 1ha canh tác đạt 195 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 53,7 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,98%. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, công tác quốc phòng – quân sự địa phương được củng cố, tăng cường... 
Năm 2019, huyện phấn đấu giá trị sản xuất tăng 10,87%; giá trị thu trên 1ha canh tác đạt 205 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 2%; có thêm 4-5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu huyện hoàn thành tất cả các tiêu chí huyện nông thôn mới.
Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, huyện tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp lớn như:Thực hiện có hiệu quả cácchỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh, của huyện về phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm thực hiện các chương trình về đầu tư phát triển; tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, quản lý thuế, chống thất thoát, gian lận và nợ đọng thuế...
Đồng chí Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại buổi khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu các đại biểu HĐND huyện cần tập trung thảo luận, đánh giá sát tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, từ đó đề ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó, năm 2019 huyện cần tập trung cao cho sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; xử lý vi phạm giao thông, thủy lợi, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, thu ngân sách. Quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, xã hội, chăm lo đến đối tượng chính sách, người có công; bảo đảm an ninh trật tự... Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp
Sau 01 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khoái Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp.

Đài Truyền thanh huyện