Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại xã Chí Tân

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá đất ở nông thôn tại xã Chí Tân

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Địa chỉ: thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0221 6268 119

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Đấu giá quyền sử dụng đất tại các vị trí quy hoạch xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Số lượng: 49 suất đất

Trong đó:

+ Tại vị trí quy hoạch số 02 thôn Tân Hưng, xã Chí Tân: 03 suất

+  Tại vị trí quy hoạch số 03 thôn Tân Hưng, xã Chí Tân: 03 suất

+  Tại vị trí quy hoạch số 04 thôn Cốc Phong, xã Chí Tân: 34 suất

+  Tại vị trí quy hoạch số 06 thôn Cốc Phong, xã Chí Tân: 01 suất

+  Tại vị trí quy hoạch số 08 thôn Cốc Phong, xã Chí Tân: 08 suất

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT)

Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài

Hình thức giao đất, cho thuê đất: nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Giá khởi điểm (theo tài liệu đính kèm)

4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 04/01/2019 đến ngày 11/01/2019.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

- Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

- Điện thoại: 0221 6268 119

Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu thông báo để mọi tổ chức đấu giá được biết./.

Tài liệu đính kèm:  thông báo đấu giá xã chí tân.pdf

 

Nguyễn Thắm