Tổ chức hội nghị tổng kết công tác nông nghiệp và PTNT năm 2018

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác nông nghiệp và PTNT năm 2018, nhiệm vụ giải pháp trọng năm 2019

Ngày 22/01/2019, UBND huyện Khoái Châu tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành nông nghiêp năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019. Và kết quả triển khai chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Tựu – UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Đồng chí Hoàng Văn Tựu – UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Năm 2018, tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện gặp nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan chuyên môn; UBND các xã thị trấn và nhân dân trong huyện nên đã thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, năm 2018 tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt 2.067 tỷ đồng tăng 3,66% so với năm 2017, đạt 100,4%. Giá trị thu trên 1ha canh tác đạt 195 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người 63,7 triệu đồng. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 10.146,1 ha, đạt 98,2% kế hoạch, trong đó diện tích vụ đông 2.310ha, diện tích cây lương thực cả năm 5.164ha; diện tích cây ăn quả 3.760ha  đạt 104,4% kế hoạch. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đã chuyển đổi 351ha/326 ha, trong đó diện tích chuyển đổi sang trồng cây ăn quả lâu năm là 162,5ha, diện tích cây hàng năm 185,8 ha, mô hình lúa – thủy sản 2,7ha.  Diện tích cây ăn qua chủ lực của huyện đã được cấp giấy chứng nhận VietGap 175 ha đặt trên 4,6 ha.

Chăn nuôi trên địa bàn huyện chuyển biến rõ nét theo hướng chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học, ứng dụng kỹ thuật, tiên tiến, chất lượng đàn giống vật nuôi được nâng cao và quản lý chặt chẽ, tổng sản lượng thịt hơi đạt khoảng 24.663 tấn, sản lượng sữa đạt 3.500 tấn/năm. Liên kết trong chăn nuôi được hình thành và phát triển. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản  gần 800ha mặt nước, sản lượng thủy sản ước đạt 5.500 tấn. Công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được triển khai tốt… Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay bình quân toàn huyện đạt 18,63 tiêu chí/xã, có 19/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong năm 2019, huyện Khoái Châu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên cơ sở thực hiên tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng NTM, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững, giữ vững an ninh lương thực, ATTP và thương hiệu đặc sản; thực hiện tốt công tác thủy lợi, Phòng chống thiên tai và TKCN, phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, làng nghề truyền thống… Trong đó tập trung thực hiện hoàn thành và vượt mức một số chỉ tiêu chính: Tốc độ tăng trưởng trong nông nghiệp đạt 3,07%. Giá trị thu nhập 1ha canh tác 205 triệu đồng/năm ; tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 9.906ha, trong đó diện tích vụ đông 1500ha; diện tích lúa cả năm 3.272ha; năng suất bình quân 12,5 tấn/ha/năm; diện tích lúa chất lượng đạt 60% diện tích; diện tích cây ăn quả 3.860ha… Chăn nuôi, thủy sản thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng và tiêm phòng cho đàn gia cầm, phấn đấu đưa ngành chăn nuôi, thủy sản dần trở thành ngành chính.

Đ/c Nguyễn Văn Đạt - Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Tựu phát biểu tại Hội nghị giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới:  cần phối hợp chặt chẽ tích cực cùng các ngành có liên quan và các xã thị trấn thực hiện tốt kế hoạch gieo cấy, Xí nghiệp KTCT thủy lợi Châu Giang phối hợp với các xã, thị trấn tranh thủ đợt xả nước của hồ thủy điện lấy nước đổ ải, đồng thời chủ động trữ nước vào ao hồ, kênh mương... phục vụ công tác tưới, dưỡng; nâng cao công tác tuyên truyền các hộ chăn nuôi về phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm không để dịch bệnh xảy ra, phát động diệt chuột bảo vệ mùa màng; triển khai công tác nạo vét Đông Xuân; tăng cường kiểm trá, đôn đốc, tổng hợp các trường hợp vi phạm công trình thủy lợi có biện pháp giải tỏa kịp thời... Thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, huyện rà soát điều chỉnh quy hoạch và đề án xây dựng NTM. Tuyên truyền, vận động nhân dân trong huyện sử dụng nước sạch trong sinh hoạt…

Cũng nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác ngành nông nghiệp huyện Khoái Châu năm 2018.

Đài Truyền thanh huyện