Trạm thú y huyện triển khai công tác thú y năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, thủy sản vụ xuân hè năm 2019.

Ngày 17/1/2019, Trạm thú y huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, thủy sản vụ xuân hè năm 2019.
 Năm 2018, Trạm thú y huyện đã thực hiện tốt công tác giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản, phát hiện sớm các ổ dịch bệnh và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch kịp thời theo phương châm “phòng dịch như chống dịch”. Trạm thú y huyện tổ chức các đợt tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm theo đúng kế hoạch: Tiêm phòng 02 bệnh đỏ của lợn được trên 103.000 lượt con; Tiêm phòng bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò: 3.470 lượt con; Tiêm phòng vắc xin Long móng lở mồm cho đàn trâu, bò, dê, lợn nái, lợn đực giống, lợn thịt ở vùng có nguy cơ cao: 18.740 lượt;  Tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó mèo đựơc 4.340 con; Tiêm phòng vắc xin Tai xanh cho đàn lợn được 28.860 lượt con; Tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm H5N1 509.093 con;  triển khai các tháng hành động vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đã tiếp nhận và phân bổ 3.800 lít Via – Iodine cho các xã, thị trấn.
Tại hội nghị, đã triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đàn gia súc gia cầm  và thủy sản vụ xuân hè năm 2019 thời gian từ tháng 3/2019 đến hết tháng 6 năm 2019. Phấn đấu tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt trên 90% số con trong diện tiêm để đảm bảo an toàn dịch bệnh động vật.
 Để công tác tiêm phòng dich bệnh năm 2019, Tram thú y huyện tiếp tục chỉ đạo, phân công cán bộ bám sát cơ sở, theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời khi có biểu hiện của dịch bệnh xảy ra, không để dịch bệnh lây lan. Phối hợp với các ngành chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tiếp tục tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm tra, không cho vận chuyển gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc vào địa bàn huyện. Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các chợ, các điểm giết mổ. Tiến hành kiểm tra các hộ kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn; thường xuyên củng cố và tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thú y viên trong công tác kiểm tra, theo dõi dịch bệnh./.

Đài Truyền thanh huyện