Quyết định: ban hành Quy chế công tác Văn thư

Ban hành Quy chế công tác Văn thư

UBND huyện Khoái Châu ban hành Quyết định: Ban hành Quy chế công tác Văn thư

Số, ký hiệu: 06/2015/QĐ-UBND

Ngày, tháng, năm: 14/5/2015

Trích yếu: Về việc Ban hành Quy chế công tác Văn thư

Người ký: Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 06.2015.signed.pdf

UBND huyện Khoái Châu ban hành Quyết định: Ban hành Quy chế sử dụng tem nhãn, bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Chuối tiêu hồng Khoái Châu" dùng cho sản phẩm chuối tiêu của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Số, ký hiệu: 03/2015/QĐ-UBND

Ngày, tháng, năm: 13/4/2015

Trích yếu: Ban hành Quy chế sử dụng tem nhãn, bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Chuối tiêu hồng Khoái Châu" dùng cho sản phẩm chuối tiêu của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Người ký: Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm

Nguyễn Thắm