Quyết định: thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu

Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu

UBND huyện Khoái Châu ban hành Quyết định: Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu

Số, ký hiệu: 03/2018/QĐ-UBND

Ngày, tháng, năm ban hành: 16/7/2018

Trích yếu: Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu

Người ký: Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 03.2018.signed.pdf

Nguyễn Thắm