Danh sách các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện

Danh sách các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện

Sau khi kế hoạch sử dụng đất huyện Khoái Châu năm 2018 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 22/12/2017. UBND huyện đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Kết quả thực hiện tính đến ngày 31/12/2018 cụ thể như sau:
1. Dự án xây dựng chợ đầu mối nông sản Khoái Châu (chợ Lưu Ly) tại xã An Vĩ với diện tích 0,52 ha.
2. Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đông Tảo với diện tích 0,70 ha;
3. Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Bình Kiều với diện tích 0,60 ha;
4. Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đồng Tiến với diện tích 0,46 ha;
5. Dự án Xây dựng khu dân cư mới huyện Khoái Châu với diện tích 4,50ha;
6. Dự án Bến neo đậu tàu, thuyền và bốc xếp hàng hóa của Công ty TNHH Thắng Mạnh Cường với diện tích 0,73 ha tại xã Tứ Dân;
7. Cửa hàng xăng dầu; garage sửa chữa ôtô, kinh doanh VLXD Thanh Hiền với diện tích 0,42 ha tại xã Tân Dân;
8. Mở rộng nâng cấp Cầu Khé Km 13 + 700 ĐT.384 với diện tích 0,05 ha tại xã Phùng Hưng;
9. Xưởng SX hương và hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Ánh Hồng với diện tích 1,79 ha tại xã Tân Dân.
10. Kho chứa hàng và kinh doanh VLXD Trường Lộc Hưng Yên với diện tích 0,37 ha.

Nguyễn Thắm

Văn phòng