Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 của huyện Khoái Châu

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 của huyện Khoái Châu

Đơn vị ban hành: UBND huyện Khoái Châu

Người ký: Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện

Số, ký hiệu: 49/KH-UBND

Ngày ban hành: 24/4/2019

Trích yếu: Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 của huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 49.pdf

Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu