Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Khoái Châu năm 2019

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Khoái Châu năm 2019: Đoàn kết - Dân chủ - Phát triển

Trong 2 ngày 23, 24/5, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Khoái Châu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với chủ đề “ Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng huyện Khoái Châu giàu đẹp, văn minh".
Về dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Thị Tuyến UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đồng chí Đào Ngọc Huấn tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, cùng 163 đại biểu triệu tập từ các tổ chức thành viên; các đại biểu mời: Lãnh đạo các phòng, ban UBMTTQ tỉnh, Ban thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Khoái Châu đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, với phương châm "nghe dân nói - nói cho dân hiểu - làm cho dân tin”, "trọng dân - gần dân - tin dân”. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng lên, các phong trào thi đua, các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào “ Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng khu dân cư 3 không”, “Toàn dân bảo vệ Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, "Vì người nghèo”… Mặt trận đã thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia, phát huy tinh thần đoàn kết, tính sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh, doanh dịch vụ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội: giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2,98%/ năm, có trên 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 97% làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa, toàn huyện có 19/24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại hội đã hiệp thương cử 53 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ huyện Khoái Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; cử 31 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh. Ông Đào Đức Minh – Phó Chủ tịch HĐND được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Khoái Châu nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Khoái Châu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Thắm

Huyện Khoái Châu