Hội LHPN huyện trồng và duy trì chăm sóc đường hoa

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khoái Châu trồng và duy trì chăm sóc đường hoa

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội LHPN huyện và 25 cở sở Hội đã tiếp tục trồng và duy trì chăm sóc đoạn đường, tuyến đường hoa tại tuyến đường các tuyến đường tỉnh lộ trên địa bàn huyện, đường huyện và đường làng, ngõ xóm, đường ven đê; khuôn viên UBND xã; khu di tích Đình chùa, nghĩa trang liệt sỹ đến nay trên địa bàn huyện tổng chiều dài 72km đường hoa.
Một số tuyến đường hoa điển hình:
Hội phụ nữ xã Ông Đình ....
Hội phụ nữ xã Bình Minh ....
Hội phụ nữ huyện Khoái Châu ...
Hoa trồng Khuôn viên UBND xã Đông Kết ...

Đường hoa Hội phụ nữ Thành Công ...

Đoạn đường hoa Hội phụ nữ xã An Vỹ ...

Nguyễn Thắm

Hội phụ nữ huyện