Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 8 / 2019

Tình hình phát triển KT-XH tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2019

I . KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8
1. Về kinh tế.
a. Lĩnh vực Nông nghiệp
Nhân dân các xã tích cực, chủ động trong việc kiểm tra, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ xuân; thu hoạch lúa vụ xuân chuẩn bị công tác bơm nước, làm đất, gieo mạ vụ mùa đảm bảo thời vụ. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo vùng sản xuất nhãn, cây có múi theo tiêu chuẩn VietGap; Tham gia hội nghị XTTM “Tuần lễ nhãn lồng tại siêu thị BigC”.Tổng hợp báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất vụ mùa 2019, kế hoạch sản xuất vụ đông 2019-2020.
Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap trên một số cây ăn quả chủ lực trên địa bàn huyện. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025"; tổ chức hội nghị, tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCop) tỉnh Hưng Yên năm 2019.
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các xã phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi, xử lý trường hợp lợn ốm, chết xảy ra; trực chốt kiểm dịch động vật tại bến đò Tứ Dân; đôn đốc triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ xuân hè 2019; tiêu hủy lợn ở các xã, thị trấn khi phát hiện có lợn ốm chết do bị bệnh, nghi bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tổng hợp kinh phí phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.
Đến ngày 19/8 toàn huyện đã đã tiêu hủy tổng số 37.988 con lợn, tổng khối lượng 1.730.369kg. Hiện nay toàn huyện có 18 xã gồm: Ông Đình, Dân Tiến, TT. Khoái Châu, An Vỹ, Bình Kiều, Hàm Tử, Nhuế Dương, Thuần Hưng, Chí Tân, Thành Công, Đồng Tiến, Phùng Hưng, Dạ Trạch, Bình Minh, Đông Kết, Tứ Dân, Đông Ninh, Liên Khê đã công bố hết dịch tả lợn Châu Phi.
Đôn đốc các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện Kế hoạch 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình cấp nước sạch 6 tháng đầu năm 2019.
Đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nướcvề ATTP lĩnh vực nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; Hướng dẫn các xã Tứ Dân, Hồng Tiến hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Tổng kết phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020.
b. Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.
Các Ban GPMB và phòng Tài nguyên MT tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án chưa hoàn thành, tháo gỡ vướng mắc tại các Dự án: đoạn tuyến nối ĐT.379 với QL.39 và đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải phòng đoạn qua xã Tân Dân, dự án ĐH53, ĐH 56 (Dốc Bái - bến đò Đông Ninh)…
 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 25 hộ gia đình: Đại Hưng, Ông Đình, Việt Hòa, Tân Dân ...  Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường phân công cán bộ hỗ trợ UBND các xã, thị trấn trong công tác xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Báo cáo tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện từ năm 2011 đến tháng 06/2019, trong đó: 05 công trình, dự án/5,82ha đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Rà soát, tổng hợp tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện: đất nông nghiệp 8904,6 ha (cây hàng năm 3044,6ha, cây lâu năm 4766,43 ha, nuôi trồng thủy sản 1027,42 ha, còn lại 66,15 ha), có 163 hộ gia đình, cá nhân sử dụng 207,86 ha đất vào kinh tế trang trại; đề nghị tỉnh điều chỉnh giá đất trong phương án giá đất cụ thể làm căn cứ để GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.56 Dốc Bái - Bến đò Đông Ninh.
c. Xây dựng cơ bản
Tiếp tục triển khai các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, quản lý: cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ĐH.53, ĐH. 56 (Dốc Bái – Bến đò Đông Ninh); ĐH.55, đoạn Dốc kênh - Đại tập,đường GTNT xã Đông Kết, đường GTNT xã Đại Hưng (đoạn 1: từ cánh đồng 5 tấn đến xã Vĩnh Xá, Kim Động; đoạn 2: từ dốc đường 51 đến Trạm bơm Đồng Danh)., đoạn từ trạm bơm Lạc Thủy đến xã Liên Khê… phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: cải tạo đường bao quanh đầm Dạ Trạch, …
 Trình tỉnh thẩm định, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị huyện Khoái Châu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.
Đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình các công trình đang triển khai do UBND huyện làm chủ đầu tư; triển khai các biện pháp quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn huyện.
d. Tài chính, ngân sách
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020, tính đến tháng 8/2019, toàn huyện có 47 hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp (tăng 06 hợp tác xã so với năm 2018), 05 HTX lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 68 người, doanh thu 2260 triệu đồng/năm, 02 HTX thương mại, dịch vụ, 04 HTC kinh doanh vận tải hàng hóa, 42 người, 250 triệu đồng/năm…
Báo cáo tỉnh kết quả tình hình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Khoái Châu. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019.
Đôn đốc các xã, thị trấn triển khai xây dựng dự toán NSNN năm 2020, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2020-2022, kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong tháng thẩm định, cấp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể được 32 đối tượng.
2. Văn hóa – xã hội
Chỉ đạo các trường xét tốt nghiệp THCS tuyển sinh lớp 10 THPT; tiếp tục tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông đặc biệt bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2019-2020. Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019, phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020; trong đó thực hiện Nghị quyết TW6, UBND huyện đã chỉ đạo hợp nhất, sáp nhập 08 trường (06 trường thành 03 trường, sáp nhập trường Tiểu học & THCS Chí Tân), toàn huyện có 75 trường công lập, 03 trường tư thục, 12 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, 04 nhóm trẻ gia đình, 25 trung tâm học tập cộng đồng.
Hàng tháng đã chi trả trợ cấp hàng tháng trên 12.000 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội,trợ cấp một lần. Tiếp nhận, thẩm định 47 hồ sơ đề nghị hưởng trợ giúp xã hội, hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí người có công, 55 hồ sơ mai táng phí đối tượng Bảo trợ xã hội và hồ sơ mai táng phí đối tượng người có công, 46 hồ sơ hỏa táng; 95 hồ sơ mai táng phí đối tượng Bảo trợ xã hội và hồ sơ mai táng phí đối tượng người có công. Chỉ đạo các phòng Lao động TB&XH phối hợp các xã , thị trấn tăng cường cán bộ dự và giám sát công tác giải quyết chế độ chính sách và công tác chi trả tại các xã, thị trấn. Báo cáo kết quả hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới (giai đoạn từ 2016 đến nay).
Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn huyện phối hợp Ban chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ Truy tặng và trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Nguyễn Tín, quê quán Phùng Hưng.
Các xã, thị trấn tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và điều kiện thời tiết thất thường. Chỉ đạo các đơn vị liên ngành phối hợp, kiểm tra, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trong đợt tháng cao điểm. Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hành nghề y, dược tư nhân năm 2019 kiểm tra công tác hành nghề y - dược tư nhân trên địa bàn huyện, đặc biệt triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019 trên địa huyện Khoái Châu.
Chỉ đạo các xã tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị cổ vật trên địa bàn huyện. Báo cáo tình hình phát triển du lịch nói chung, giai đoạn 2016- 2018 nói riêng trên địa bàn huyện Khoái Châu, đến năm 2020 đón khoảng 110.000-130.000 lượt khách du lịch, mức độ tăng trưởng hàng năm đạt 15-20%, chủ yếu tập trung phát triển các loại hình du lịch: văn hóa tâm linh, văn hóa qua các lễ hội truyền thống, du lịch làng nghề, văn hóa ẩm thực, quảng bá  các thương hiệu của huyện, … tuyên truyền kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019), 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.
Huyện chỉ đạo các đơn vị thành lập Ban tổ chức Lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, khánh thành, phục dựng, xây dựng đền thờ Triệu Việt Vương và khai hội. Đồng thời phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Khoái Châu (01/9/1999-01/9/2019).
3. Công tác quân sự, an ninh, cải cách hành chính
Trong tháng tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH xảy ra: 14 vụ/20 đối tượng; Tội phạm và vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội đã phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy xử lý 02 vụ/02 đối tượng (giảm 05 vụ so với tháng trước), thu giữ, 860g Methamphetamine, 3,639g Hêrôin, số tiền 37.955.000đ của các đối tượng, cùng các vật chứng khác có liên quan. Tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm phát hiện ở 01 trường hợp (Đông Tảo); Người chết phát hiện 01 trường hợp (Đại Hưng); việc tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự  02 vụ (Tân Dân, Đại Hưng).
Xây dựng kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại 6 tháng cuối năm 2019. Tăng cường quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động lợi dụng trên không gian mạng.
Tăng cường nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội trên địa bàn. Đặc biệt hoạt động của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội nói chung và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen nói riêng thời qua diễn ra tương đối phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là thành lập các công ty hỗ trợ tài chính, mở dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ nhưng thực chất là cho vay lãi suất cao, dạng tín dụng đen, sau đó thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để đòi nợ; tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ...
Triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trong đó huyện Khoái Châu có 19 xã, thị trấn.
Tổ chức chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Khoái Châu (01/9/1999-01/9/2019) thành công tốt đẹp.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM  VỤ CHỦ YẾU THÁNG 9/2019
1. Đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các xã làm đất, gieo cấy vụ mùa đúng lịch thời vụ; xây dựng mở rộng vùng sản xuất nhãn, cây có múi theo tiêu chuẩn VietGap; tăng cường công tác XTTM cho nông sản trên địa bàn huyện.
Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chuẩn bị sản phẩm nông sản tham dự gian hàng trưng bầy sản phẩm tại ngày vinh danh làng nghề truyền thống; các sản phẩm thương hiệu của huyện tham gia các chương trình xúc tiến thương mại.
Tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện tốt việc XD NTM nhất là xã: Tứ Dân, Hồng Tiến đăng ký về đích NTM  năm 2019. Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.
2.Thực hiện các bước GPMB các dự án xây dựng chưa hoàn thành, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Tiếp tục đôn đốc thực hiện nhiệm vụ giải toả vi phạm theo kế hoạch 93a/KH-UBND, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa giai đoạn từ năm 2011 đến nay.
Chỉ đạo xử lý dứt điểm hoạt động tái chế kim loại, phế liệu nhựa gây ô nhiễm môi trường tại bờ sông Điện Biên thuộc xã Hồng Tiến, Đồng Tiến. Tăng cường kiểm tra, giám sát môi trường tại các điểm xử lý tiêu hủy lợn nhiễm Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện.
3. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đang triển khai, đặc biệt khuyến khích các dự án đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh nhằm tăng năng lực sản xuất công nghiệp. Thực hiện các dự án đang triển khai, quản lý chặt chẽ chất lượng các công trình xây dựng do UBND huyện làm chủ đầu tư.
Chỉ đạo rà soát, tổng hợp xây dựng dự toán nhu cầu kinh phí quản lý bảo trì đường bộ trên địa bàn huyện.
4. Rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo và điều tra hộ nông nghiệp ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019. Tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2019 trên địa bàn huyện.
Chỉ đạo tổ chức các đoàn cán bộ dự Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020, động viên thầy và trò ngành Giáo dục đào tạo huyện Khoái Châu.
Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn các hoạt động văn hóa, tuyên truyền kỷ niệm 74 năm cách mạng Tháng 8 (19/8/1945- 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2019), 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, khánh thành, phục dựng, xây dựng đền thờ Triệu Việt Vương và khai hội.
5.Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng hợp lý, đủ trình độ và năng lực. Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017) và Nghị định 108/NĐ-CP về tỉnh giản biên chế.

Nguyễn Thắm

Văn phòng