Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 3 năm 2019

Tình hình phát triển KT-XH tháng 3/2019; phương hướng, nhiệm vụ tháng 4/2019

I . KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 3
1. Về kinh tế.
a. Lĩnh vực Nông nghiệp
Đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các xã bơm nước đổ ải, làm đất, gieo mạ, cấy lúa và trồng màu đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất. Tổng hợp tiến độ báo cáo huyện và tỉnh. Đến ngày 25/02, toàn huyện gieo cấy được 1500ha/1636 ha kế hoạch (đạt 91,7%), trong đó gieo thẳng khoảng 800ha, tập trung ở các xã Thuần Hưng, Đồng Tiến, Thành Công, Đại Hưng, Nhuế Dương...; Trồng màu đạt 1.450 ha, trong đó: ngô 400 ha, lạc 300 ha, đỗ các loại 200 ha, cây dược liệu 300 ha, rau các loại 250 ha. Trồng cây nhân dân 10.500 cây (trong đó 3200 cây ăn quả, 7300 cây bóng mát).
Kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại các xã, thị trấn; Đôn đốc, kiểm tra các xã tổ chức đánh chuột, thực hiện tốt kế hoạch trồng cây nhân dân đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi.
Chỉ đạo các xã, TT, các ngành liên quan tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; Hỗ trợ kinh phí mua vôi bột, thuốc khử trùng để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh động vật.Thành lập BCĐ phòng chống dịch bệnh động vật, tổ chức Hội nghị triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật, phối hợp các đơn vị cung ứng vôi bột, thuốc khử trùng cấp cho các xã trong vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm.
Báo cáo tình hình thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018; Lập kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019.
Rà soát, tổng hợp hiện trạng chăn nuôi gia súc, gia cầm tại huyện Khoái Châu, trong đó: có 996 chủ hộ, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm với tổng số 537.243 con, tổng diện tích chuồn trại chăn nuôi là 423.870 m­2, công trình, biện pháp xử lý chăn nuôi chủ yếu là hầm bioga là 637 trường hợp, công trình sau hầm bioga là 56 trường hợp, máy ép phân là 02 trường hợp, đệm lót sinh học 150 trường hợp và loại hình khác là 218 trường hợp.
Tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đối với vùng bị dịch uy hiếp.
Xây dựng Kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG huyện Khoái Châu năm 2019, với các chỉ tiêu: đạt bình quân 18,63 tiêu chí/xã, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới (hiện nay còn 05 xã chưa đạt chuẩn), hết năm 2019 đạt 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2018. Triển khai cho các xã đăng ký về đích NTM năm 2019 như: xã Tứ Dân, xã Liên Khê, xã Hồng Tiến, xã Đông Ninh, xã Đại Hưng.
  b. Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.
  Các Ban GPMB và phòng Tài nguyên MT tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa công nghệ cao của công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất và thương mại Hải Đăng; Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất băng dính TD Pacific Việt Nam của Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển TD Pacific Việt Nam; Dự án Nhà máy sản xuất và lắp ráp máy lọc gió các loại và phụ tùng xe đạp điện của CTy TNHH dịch vụ đầu tư phát triển hạ tầng Hưng Yên; Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và gia công sản phẩm cơ khí của Công ty TNHH cơ khí công nghiệp Autotech; Dự án Showroom ô tô và tổ hợp văn phòng, khách sạn cho thuê của Công ty THNN Toàn cầu Hưng Yên; tại xã Tân Dân…
Đôn đốc các xã tập trung hoàn thiện hồ sơ cấp GCN sau DTĐR đất nông nghiệp: xã Đại Hưng, Thuần Hưng, Thành Công, Đồng Tiến, Việt Hòa, Nhuế Dương, Hồng Tiến.
Báo cáo và  đăng ký chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2019 của huyện Khoái Châu với Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó: 4.823 thửa đất (đất ở: 2.206, đất nông nghiệp: 2.557)
Tổng hợp báo cáo tình hình công tác vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Khoái Châu, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán, UBND huyện đã chỉ đạo kiểm tra nhiều điểm tập kết rác thải trên địa bàn. Trong đó, còn tồn đọng 375 tấn rác thải; trên cơ sở thực trạng UBND huyện đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường tăng khối lượng tiếp nhận rác lên 30 tấn/ngày.
Trong tháng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình. Rà soát, tổng hợp đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường năm 2018.
Tiếp tục chỉ đạo thu gom và vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại các điểm tập kết bằng xe đẩy, container  rác thải, tiếp tục thực hiện xây dựng các bãi rác thải tập trung.
c. Xây dựng cơ bản
Tiếp tục triển khai các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, quản lý, cải tạo, chỉnh trang nút giao đường huyện ĐH.57 với Quốc lộ QL.39ª; Đường ĐH.25, ĐH.56, ĐH.53, Dự án Thủy sản Phùng Hưng, công trình Cống qua ĐT 382 (dốc Thiết). Tiến hành lựa chọn nhà thầu các công trình xây dựng: ĐH.59B, ĐH.58, ĐH.383,... bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng đường huyện ĐH.57.
Đôn đốc xử lý tình trạng sử dụng lòng đường, vỉa hè trái quy định gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Tăng cường đôn đốc xử lý phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định và quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy; đảm bảo TTATGT sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và thời gian diễn ra Lễ hội xuân 2019.
Đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình các công trình đang triển khai do UBND huyện làm chủ đầu tư; triển khai các biện pháp quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn huyện. Hạt giao thông tăng cường duy tu sửa chữa các tuyến đường tỉnh uỷ thác và huyện quản lý.
 d. Tài chính, ngân sách
Báo cáo tình hình tài chính, nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ của hợp tác xã ngừng hoạt động, tổng số HTX tại địa phương: 55 HTX (trong đó, lĩnh vực nông nghiệp: 46, lĩnh vực thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 7, vận tải: 2, ngừng hoạt động: 0)
Tiếp tục đôn đốc các xã tổng hợp, rà soát, xử lý tồn đọng các dự án quy hoạch phát sinh từ năm 2006 còn số dư tạm ứng; đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn huyện.
Chỉ đạo Ban quản lý các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn rà soát các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, các công trình đã có khối lượng nghiệm thu và đã được bố trí vốn năm 2018 để giải ngân cho các đơn vị theo tiến độ khối lượng đã thực hiện. Rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính năm 2017.
Trong tháng thẩm định, cấp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể được 30 đối tượng.
2. Văn hóa – xã hội
Chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn; công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, các trường Tiểu học, các trường THCS, chuẩn xóa mù chữ  theo mức độ năm 2018; báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh. Chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019.
Hàng tháng đã chi trả trợ cấp hàng tháng trên 12.000 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội; trợ cấp một lần. Tiếp nhận, thẩm định 75 hồ sơ đề nghị hưởng trợ giúp xã hội , thẩm định 55 hồ sơ mai táng phí đối tượng người có công; Thụ lý, thẩm định hồ sơ trình Sở Lao động - TB&XH xét duyệt chế độ BHYT cho các đối tượng hưởng trợ cấp theo QĐ 62 của Thủ tướng Chính phủ; sửa thẻ BHYT sai thông tin cho đối tượng người có công và bảo trợ xã hội. Tiếp tục đôn đốc, giám sát các xã thực hiện chế độ chính sách xã hội. Chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ trẻ em thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em; triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2019.
Tổ chức các đoàn đi tặng quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh, quà của huyện đến các đối tượng chính sách đảm bảo đúng theo quy định.Toàn huyện có 23.564 suất quà với số tiền: 5.711.970.000đ (trong đó quà của Chủ tịch nước là 5.591, của tỉnh là 11.837, của huyện là 1.957 suất) tất cả các suất quà được tặng cho người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và đều được thực hiện tận tình chu đáo đến tận tay đối tượng, không có nhầm lẫn, sai sót xảy ra bảo đảm tất cả các đối tượng trên địa bàn huyện được được đón tết đầm ấm, vui vẻ.
Các xã, thị trấn tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và điều kiện thời tiết chuyển giao mùa. Giao phòng Y tế, Trung tâm y tế tăng cường kiểm tra, giám sát các xã công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão, phòng chống các loại dịch bệnh như: Tay chân miệng, Sởi – Rubella; đặc biệt cần tăng cường chỉ đạo, giám sát các xã công tác phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, các bệnh do siêu virus gây ra,... Chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hành nghề y, dược tư nhân, đồng thời xây dựng Kế hoạch triển khai quản lý, kiểm tra công tác hành nghề y - dược tư nhân. Tổ chức phát động Chương trình sức khỏe Việt Nam tại huyện Khoái Châu. Tổng kết công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm năm 2018 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin được tăng cường trong dịp Tết nguyên đán đảm bảo các hoạt động văn hóa được tổ chức lành mạnh, an toàn. Thành lập ban chỉ đạo lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung năm 2019, tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, trộm cắp di vật, cổ vật, đồ thờ tự tại di tích.
Các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền treo cờ các loại, băng rôn. Tổ chức viếng và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm của huyện và nghĩa trang liệt sỹ, tổ chức thi đấu các môn thể thao, các trò chơi dân gian. Các ngành, địa phương  tích cực tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể  dục, thể thao, du lịch mừng Đảng, mừng Xuân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019) và Tết nguyên đán Kỷ Hợi.
3. Công tác quân sự, an ninh, cải cách hành chính
Lực lượng Quân sự duy trì nghiêm chế độ trực, canh gác đảm bảo an toàn. Rà soát, huy động quân nhân dự bị thuộc dBB huyện cho hạ sĩ quan, binh sĩ huấn luyện năm 2018. Tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng  tâm 2019. Ngày 20/02/2019, tổ chức lễ giao quân tại huyện Khoái Châu có 285 thanh niên lên đường nhập ngũ, buổi lễ diễn ra long trọng và thành công tốt đẹp.
Trong tháng xảy ra 08 vụ vi phạm trật tự xã hội, thiệt hại tài sản khoảng 270.000.000đ, làm bị thương 03 người, đang tiếp tục xác minh; không phát hiện vụ, việc nào tội phạm về quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường (so với tháng trước không tăng, không giảm); phát hiện 02 vụ về tội phạm xã hội, (so với tháng trước giảm 06 vụ) thu giữ 79.050.000đ; xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, làm chết 03 người (so với tháng trước tăng  02 vụ, 01 người chết). Chỉ đạo công an huyện phối hợp với công an các xã, thị trấn xác minh, giải quyết 09 vụ (Trộm cắp tài sản 04, xảy ra tại các xã Dân Tiến, Phùng Hưng, Dạ Trạch; Va chạm giao thông 01, xảy ra tại xã Dân Tiến; Hủy hoại tài sản 01 vụ, xảy ra tại xã Đồng Tiến; Gây thương 03, xảy ra tại xã Đông Kết, Bình Minh, Dân Tiến).
 Chỉ đạo nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội; tình hình liên quan đến việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép trên địa bàn; tình hình liên quan đến việc hút cát của Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu Sông Hồng; tình hình liên quan đến tổ chức “Việt Tân”, tổ chức “Triều Đại Việt”. Phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tập trung đông người, biểu tình, gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.
Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức bảo vệ, bảo đảm ANTT tại địa phương. Chỉ đạo nắm chắc tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội, tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo.
Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” phòng trào “Toàn dân bảo về ANTT” năm 2018 và phát động thi đua năm 2019;  sơ kết công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019; Sơ kết việc thực hiện triển khai Đề an 896.
Trong tháng, tiếp 18 lượt công dân, với 22 lượt người tới trụ sở tiếp công dân của huyện. Trong thời gian này không có đoàn khiếu kiện đông nào. Nhận 06 đơn, trong đó: đề nghị 06 đơn, tố cáo 0 đơn. Qua phân loại, xử lý; chuyển giải quyết theo thẩm quyền 06 đơn. Trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo công tác giải quyết đơn tại các xã có đơn, không để xảy ra tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM  VỤ CHỦ YẾU TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các xã chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ xuân. Tổng hợp kết quả diện tích gieo trồng vụ xuân. Báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo kết quả sản xuất vụ chiêm - xuân; Kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2019.
Tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện tốt việc XD NTM nhất là các xã đăng ký về đích NTM năm 2019; hướng dẫn các xã thực hiện quy trình đánh giá, thẩm định, hoàn thiện hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019. Chỉ đạo hướng dẫn các xã tổ chức đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019: Hồng Tiến, Đông Ninh, Liên Khê.
2. Thực hiện các bước GPMB các dự án xây dựng chưa hoàn thành, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện.
Tiếp tục triển khai đôn đốc thực hiện kế hoạch số 93a; Quyết định số 974 của UBND tỉnh và Quyết định số 673 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu cấp GCN cho các xã, thị trấn.
3. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đang triển khai, quản lý chặt chẽ chất lượng các công trình xây dựng do UBND huyện làm chủ đầu tư. Hoàn thiện Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong phạm vi trên địa bàn huyện.
 4. Rà soát các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, các công trình đã có khối lượng nghiệm thu; báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn huyện; Đôn đốc các đơn vị chuẩn bị hồ sơ, báo cáo để phục vụ công tác kiểm toán của cuộc kiểm toán Kế hoạch kiểm toán năm 2019.
5. Tổ chức đưa đoàn trẻ em nghèo chăm ngoan học giỏi nhận xe đạp và tham dự chương trình “hành trình cuộc sống” năm 2019.
Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện, đặc biệt tại lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung năm 2019.

Nguyễn Thắm

Văn phòng