Thứ sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Phòng Kinh tế và Hạ Tầng

Đăng ngày 01 - 01 - 2019
100%

 

    1. Đ/c Nguyễn Ích Tuấn   -    Trưởng Phòng Kinh tế và hạ tầng

        - Điện Thoại:  0221. 3910.501

        - Email:   nituan.kc@hungyen.gov.vn

  2. Đ/c Bùi Quang Đông    -     Phó Phòng Kinh tế và hạ tầng

        - Điện Thoại:  0942.168.386

       - Email:    bqdong.kc@hungyen.gov.vn

   3.  Đ/c Lê Văn Hiển     -     Phó Phòng Kinh tế và hạ tầng

        - Điện Thoại:  0904.741.804

       - Email:    lvhien.kc@hungyen.gov.vn

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất

    °
    116 người đang online