Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình cấp nước sạch năm 2019. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Đăng ngày 20 - 12 - 2019
100%

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình cấp nước sạch năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới trên địa bàn huyện Khoái Châu

 

I. Việc thực hiện Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
1. Việc thành lập và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình cấp nước sạch của huyện
Thực hiện Thông báo 271/UBND ngày 09/7/2018 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang tại cuộc họp Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao nhiệm thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên;
UBND huyện Khoái Châu đã ban hành quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo cấp nước sạch và tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch huyện Khoái Châu. Ban chỉ đạo đã họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo; triển khai kế hoạch số 01/BCĐ ngày ngày 17/9/2018  kế hoạch tuyên truyền sử dụng nước sạch huyện Khoái Châu.; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo ở cấp mình.
Tổ chức hội nghị triển khai triển khai kế hoạch tuyên tuyền, vận động người dân sử dụng nước sạch huyện Khoái Châu năm 2018 đến các thành viên Ban chỉ đạo, UBND các xã, thị trấn, ban hành thông báo số 464/TB-UBND ngày 08/10/2018 Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại Hội nghị triển khai kế hoạch tuyên tuyền, vận động người dân sử dụng nước sạch huyện Khoái Châu năm 2018.
Đến nay Ban chỉ đạo và các cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho UBND huyện ban hành 01 Chỉ thị, 01 Thông báo, 03 Kế hoạch, 06 báo cáo, 08 công văn các loại để tổ chức thực hiện Chương trình cấp nước sạch huyện Khoái Châu.
2. Tổ chức hội nghị tại UBND huyện với lãnh đạo cấp xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, các đơn vị cấp nước trên địa bàn, phổ biến tại hội nghị, chủ trương, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Chương trình, về thỏa thuận đấu nối đường ống, đấu nối đồng hồ và giá nước sạch
Trong tháng 7/2018 UBND huyện đã phối hợp Trung tâm nước sạch tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức về nước sạch tại 10 xã Đông tảo, Đông Kết, Đông Ninh, Tứ Dân, Hàm Tử, Dạ Trạch, Tân Dân, An Vỹ, Ông Đình, Đại Tập.
Thực hiện Thông báo 332/UBND-KT1 ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh. Ngày 31/10/2018 UBND huyện đã Phối hợp với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền các văn bản pháp luật về nước sạch  và vận động, tuyên truyền người dân sử dụng nước sạch tới từng thôn, xóm; cấp phát tài liệu tuyên truyền do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên chuẩn bị, với các đại biểu là lãnh đạo UBND xã, trưởng thôn, Bí thư  các Chi bộ; các đơn vị cấp nước trên địa bàn, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên, các nhà máy cấp nước trên địa bàn huyện tổng số đại biểu đến dự 265 đại biểu. Hội nghị đã  triển khai Kế hoạch tuyên truyền sử dụng nước sạch của huyện đến năm 2020 và báo cáo kết quả triển khai sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện; tuyên truyền về chủ trương, cơ chế chính sách của Nhà nước, của tỉnh về nước sạch và vệ sinh môi trường; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc dùng nước sạch tác động đến sức khỏe con người; khuyến cáo nhân dân bảo vệ nguồn nước, các công trình cấp nước, đường ống cung cấp nước sạch, các biện pháp sử dụng, bảo quản, trữ nước hợp vệ sinh.
Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên tuyên truyền các văn bản pháp luật về nước sạch và vận động, tuyên truyền người dân sử dụng nước sạch, các đại biểu tham đã có những ý kiến về vấn đề nước sạch và đã được các cơ quan chuyên môn giải trình ngay tại hội nghị để cán bộ cấp cơ sở nắm bắt được tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia sẵn sàng đấu nối sử dụng nước sạch.
3. Tổ chức hội nghị sơ kết công tác thực hiện Chương trình cấp nước sạch của huyện và ký kết thỏa thuận cấp nước với các đơn vị cấp nước trên địa bàn huyện
Thực hiện Thông báo số 191/TB-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh về việc Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.
Ngày 23/10/2019 UBND huyện Khoái Châu đã tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình cấp nước sạch huyện Khoái Châu năm 2019 và ký thỏa thuận cấp nước với các đơn vị cấp nước trên địa bàn huyện. Với các đại biểu là lãnh đạo UBND huyện, các thành viên trong Ban chỉ đạo cấp nước sạch huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các đơn vị cấp nước trên địa bàn huyện, tổng số đại biểu  trên 50 người.
Hội nghị đã triển khai Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nước sạch huyện Khoái Châu đến tháng 10 năm 2019. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; Thông qua dự thảo thỏa thuận đấu nối của UBND huyện với các đơn vị cấp nước trên địa bàn; Một số ý kiến tham gia của các xã, thị trấn và các đơn vị cấp nước trên địa bàn. Sau đó đi đến ký kết thỏa thuận cấp nước giữa các nhà máy nước sạch trên địa bàn với UBND huyện. Trên địa bàn huyện có 7 đơn vị cấp nước tập trung cho 25 xã, thị trấn của huyện. Các đơn vị cấp nước trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt việc ký thỏa thuận cấp nước với UBND huyện theo Thông tư 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng.
4. Kết quả xây dựng mạng đường ống cấp nước và tỷ lệ đấu nối đồng hồ của các hộ dân trên địa bàn
Tính đến 13/12/2019, toàn huyện có 29.418/47.130 hộ dân (đạt 62,42%)  số hộ đã đấu nối đồng hồ để sử dụng nước sạch. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 7 nhà máy nước sạch cấp nước cho 25 xã, thị trấn được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 28/8/2017. Cụ thể tình hình đấu nối của các nhà máy nước sạch như sau:
- Nhà máy cấp nước Bình Minh (Công ty Môi trường Đức Việt), Nguồn nước lấy nước ngầm, công suất nhà máy 1.000 m3/ngày đêm, cung cấp nước cho xã Bình Minh. Số đấu nối thiết kế là 2.100 đồng hồ, số đấu nối thực tế là 1.600 đồng hồ, đạt 76,19%. Mạng đường ống cấp nước đã tới 3/3 thôn.
          - Nhà máy cấp nước Dạ Trạch (Công ty cổ phần Huy Phát), Nguồn nước lấy nước sông Hồng, công suất thiết kế 5000 m3/ngày đêm, đến 2020 công suất 20.000 m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho 11 xã huyện Khoái Châu gồm: Dạ Trạch, Đông Tảo, Tân Dân, Ông Đình, An Vỹ, Hàm Tử, Tứ Dân, Tân Châu, Đông Kết, Đông Ninh, Đại Tập. Số đấu nối thiết kế là 21.293 đồng hồ, sô đấu nối thực tế là 10.972 đồng hồ đạt 51,53%.
          - Nhà máy cấp nước thị trấn Khoái Châu (công ty Hợp Để), Nguồn nước lấy nước ngầm, công suất 1000 m3/ngày đêm, cung cấp nước cho thị trấn Khoái Châu và một số khu thuộc xã An Vỹ liền kề TT Khoái Châu. Số đấu nối thiết kế 2.700 đồng hồ, số đấu nối thực tế là 2190 đồng hồ, đạt 81,1%.
          - Nhà máy cấp nước Dân Tiến (Công ty Hà Minh Quân), Nguồn nước lấy nước ngầm, công suất 15.000 m3/ngày đêm. Cung cấp nước cho xã Dân Tiến, Đồng Tiến, xã Dân Tiến đã hoàn thành mạng đường ống 5/5 thôn, xã Đồng Tiến đã hoàn thành mạng đường ống 3/3 thôn. Số đấu nối theo thiết kế là 2.177 đồng hồ, số đấu nối thực tế là 1.452 đồng hồ, đạt 66,7%.
          - Nhà máy cấp nước Hồng Tiến (Công ty cổ phần nước Châu Giang), Nguồn nước lấy nước ngầm, công suất 1000m3/ngày đêm, đến năm 2020 công suất 3.000 m3/ngày đêm, cung cấp nước cho xã Hồng Tiến, Việt Hòa. Xã Hồng Tiến hoàn thành mạng đường ống 6/6 thôn, xã Việt Hòa hoàn thành mạng đường ống 4/4 thôn. Số đấu nối theo thiết 4.500 đồng hồ, số đấu nối thực tế là 3.000 đồng hồ, đạt 66,67%.
          - Nhà máy cấp nước Phùng Hưng (Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên), Nguồn nước lấy nước sông Hồng, công suất 3000 m3/ngày đêm, cung cấp nước cho xã Phùng Hưng, Chí Tân, Liên Khê, Bình Kiều đã hoàn thành mạng đường ống đến từng thôn xóm của các xã. Số đấu nối thiết kế là 7.285 đồng hồ, số đấu nối thực tế là 4.240 đồng hồ, đạt 58,2%.
          - Nhà máy nước sạch Thuần Hưng - Đại Hưng (Trung tâm nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn), công suất 2.200 m3/ngày đêm, đến năm 2020 công suất 3000 m3/ngày đêm, cung cấp nước cho các xã Thuần Hưng, Đại Hưng, Thành Công, Nhuế Dương, đã hoàn thành đấu nối mạng đường ống đến từng thôn xóm của các xã. Số đấu nối thiết kế là 7.075 đồng hồ, số đấu nối thực tế là 5.964 đồng hồ, đạt 84,3%.
(Có phụ lục 1 kèm theo)
Số hộ nghèo, hộ cận nghèo đấu nối sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện được tổ chức rà soát, thống kê tổng hợp số liệu như sau:
STT
Đối tượng
Đã thực hiện đấu nối sử dụng nước sạch trước thời điểm 31/8/2019
Chưa thực hiện đấu nối sử dụng nước sạch thời điểm 31/8/2019
 
Tổng cộng
820
2.578
1
Hộ nghèo
409
1.488
2
Hộ cận nghèo
411
1.090
( Có phụ lục 2 kèm theo)
5. Việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình cấp nước sạch cho các xã, thị trấn và các đơn vị, tổ chức có liên quan
Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Khoái Châu đã có công văn số 453b/UBND-NN ngày 16/5/2018 về việc thực hiện tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường huyện Khoái châu năm 2018, yêu cầu UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu năm 2020 đạt 100% các thôn có mạng đường ống cấp 3; trên 80% tỷ lệ người dân tham gia đấu nối sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung, dân sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ các  công trình cấp nước;
Sau khi thành lập Ban chỉ đạo cấp nước sạch và tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch huyện Khoái Châu. Ban chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 17/9/2019 Kế hoạch tuyên truyền sử dụng nước sạch huyện Khoái Châu; Thông báo số 464/TB-UBND ngày 08/10/2018 thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại Hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch huyện Khoái Châu, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng của các dự án đầu tư, nâng cấp các công trình cấp nước sạch nông thôn trong huyện. Giao chỉ tiêu cho từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể...đối với các xã, thị trấn căn cứ vào Kế hoạch của BCĐ huyện xây dựng và triển khai Kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch, trong đó phân công cụ thể trách nhiệm của các ban chuyên môn, các ngành đoàn thể của địa phương trong việc tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng nước sạch.
Ngày 15/3/2019 UBND huyện ban hành Kế hoạch số 29ª/KH-UBND về kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới năm 2019, trong đó có giao chỉ tiêu về tỉ lệ số thôn đấu nối nước sạch đối với các xã, thị trấn.
          Ngày 23/10/2019, trong hội nghị sơ kết Chương trình cấp nước sạch huyện Khoái Châu năm 2019 và ký thỏa thuận cấp nước với các đơn vị cấp nước trên địa bàn huyện. UBND huyện đã giao chỉ tiêu đấu nối đồng hồ sử dụng nước sạch cụ thể, chi tiết đến từng UBND các xã, thị trấn đến hết năm 2019 và năm 2020 đạt 100% người dân đấu nối sử dụng nước sạch. UBND huyện đã có Quyết định số 5922/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 quyết định về việc giao chỉ tiêu đấu nối đồng hồ sử dụng nước sạch đến năm 2020 cho các đơn vị cấp nước, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện quản lý.
( Có phụ lục 3 kèm theo)
6. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động của huyện; chỉ đạo UBND cấp xã tuyên truyền, vận động nhân dân; phân công nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể nhằm huy động của hệ thống chính trị vào cuộc.
Trong tháng 7/2018 UBND huyện đã phối hợp với Sở Nông nghiệp&PTNT tổ chức tuyên truyền sử dụng nước sạch hợp vệ sinh tại các xã, thị trấn. Tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương Thông báo số 211/UBND-KT1 ngày 24/5/2018 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang tại cuộc họp về đấu nối đồng hồ cấp nước, phương án giá nước, chuyển nhượng các công trình cấp nước và hỗ trợ hộ nghèo đấu nối, sử dụng nước sạch và các văn bản khác liên quan về nước sạch; chỉ đạo Phòng Nông nghiệp&PTNT phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền nhằm mục đích vận động người dân sử dụng nước máy để đảm bảo sức khỏe, hạn chế sử dụng các nguồn nước chưa qua xử lý từ giếng khoan, giếng đào, nước mưa.
UBND huyện Khoái Châu đã ban hành công văn số 758/UBND-NN ngày 21/8/2018 về việc thực hiện các nhiệm vụ trong Thông báo số 271/UBND-KT1.
Trong tháng 9/2018, BCĐ nước sạch huyện đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 17/9/2018  về việc tuyên truyền sử dụng nước sạch huyện Khoái Châu và tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động  người dân sử dụng nước sạch. UBND huyện ban hành công văn số 947/UBND-NN ngày 16/10/2018 về việc tiếp tục tuyên truyền sử dụng nước sạch huyện Khoái Châu. Tiếp nhận  6.280 quyển Sổ tay Hỏi đáp về đầu nối và sử dụng nước sạch do Trung tâm nước sạch tỉnh Hưng Yên cấp. Toàn bộ tài liệu tuyên truyền và sổ tay nước sạch đã được cấp cho các xã, thị trấn mỗi xã 250 quyển phát cho các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Đại biểu HĐND, UBND, trưởng, phó các  ban, ngành, đoàn, thể cấp xã; Đài truyền thanh xã (để tuyên truyền); Bí thư, phó bí thư chi bộ; Trưởng phó cấp thôn; Trưởng các chi hội đoàn thể cấp thôn; Lãnh đạo các nhà trường ; Trạm y tế xã; một số cán bộ, đảng viên và nhân dân.
7. Kiểm tra giám sát việc thực hiện giá nước theo quy định của tỉnh
Thực hiện Thông báo 473/TB-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về giá bán nước sạch tối đa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hiện nay trên địa bàn huyện có 7 nhà máy nước sạch cấp nước cho 25 xã, thị trấn cụ thể tình hình giá nước của các nhà máy nước sạch như sau:
 - Nhà máy nước sạch Bình Minh cung cấp nước cho xã Bình Minh đơn giá nước là 6.000 đồng/m3 theo mức cũ chưa thay đổi.
           - Nhà máy cấp nước Dạ Trạch (Công ty cổ phần Huy Phát), cung cấp nước sạch cho 11 xã huyện Khoái Châu gồm: Dạ Trạch, Đông Tảo, Tân Dân, Ông Đình, An Vỹ, Hàm Tử, Tứ Dân, Tân Châu, Đông Kết, Đông Ninh, Đại Tập. Nhà máy Huy phát đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án giá nước sạch theo Quyết định số 1067/QD-UBND ngày 08/5/2019; đơn giá nước cụm dân cư không tính chi phí đầu tư và đấu nối cụm đồng hồ là 8.300 đồng/m3, có tính chi phí đầu tư và đấu nối cụm đồng hồ là 10.100 đồng/m3
          - Nhà máy cấp nước thị trấn Khoái Châu (công ty Hợp Để), cung cấp nước cho thị trấn Khoái Châu và một số khu thuộc xã An Vỹ liền kề TT Khoái Châu, đơn giá nước là 6.800 đồng/m3.
          - Nhà máy cấp nước Dân Tiến (Công ty Hà Minh Quân), cung cấp nước cho xã Dân Tiến, Đồng Tiến, đơn giá nước là 6.800 đồng/m3.
          - Nhà máy cấp nước Hồng Tiến cung cấp nước cho xã Hồng Tiến, Việt Hòa. Xã Hồng Tiến hoàn thành mạng đường ống 6/6 thôn, xã Việt Hòa hoàn thành mạng đường ống 4/4 thôn, đơn giá nước là 6.800 đồng/m3.
          - Nhà máy cấp nước Phùng Hưng (Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên), cung cấp nước cho xã Phùng Hưng, Chí Tân, Liên Khê, Bình Kiều đã hoàn thành mạng đường ống đến từng thôn xóm của các xã, đơn giá nước cụm dân cư không tính chi phí đầu tư và đấu nối cụm đồng hồ là 8.300 đồng/m3, có tính chi phí đầu tư và đấu nối cụm đồng hồ là 10.100 đồng/m3
          - Nhà máy nước sạch Thuần Hưng - Đại Hưng (Trung tâm nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn), cung cấp nước cho các xã Thuần Hưng, Đại Hưng, Thành Công, Nhuế Dương, đơn giá nước là 6.800 đồng/m3.
6. Việc xử lý đơn thư, kiến nghị của nhân dân
UBND huyện đã phối hợp Sở NN&PTNT giải quyết đơn của công dân tại hai xã Đông Kết, Tân Châu theo phản ánh của một số báo chí với nội dung cần làm rõ là việc thu tiền đấu nối (lắp đặt đồng hồ nước sạch) là không đúng quy định. Ngày 11/7/2018 Sở NN&PTNT đã có văn bản số 585/SNN-TT về việc kết quản xác minh nội dung đơn phản ánh của công dân tại hai xã Đông Kết, Tân Châu huyện Khoái Châu.
Về thực hiện nội dung công văn 3725/UBND-KT2 ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tiếp dân, đối thoại với công dân về đấu nối, sử dụng nước sạch.
Ngày 20/3/2019, UBND huyện Khoái Châu nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Thuần-Luật sư, là người đại diện theo ủy quyền cho bà Đỗ Thị Ngãi sinh ngày 22/12/1968, thường trú tại xóm 23, thôn Đông Kết, xã Đông Kết huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND huyện Khoái Châu có ý kiến trả lời đơn thư theo công văn số 293/UBND-NN ngày 12/4/2019 về việc trả lời đơn thư, trong công văn.
Ngày 14/5/2019 ông Nguyễn Văn Thuần - Luật sư tiếp tục có đơn khiếu nại lần đầu đối với hành vi hành chính của UBND huyện. UBND huyện đã giao cho Thanh tra huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết nội dung đơn Khiếu nại của ông Thuần; Ngày 13/6/2019 UBND huyện đã phối hợp với các sở ngành của tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại và giải quyết đơn của ông Thuần. Tại buổi đối thoại Ông Thuần đã được các sở ngành và lãnh đạo UBND huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ trả lời giải đáp các thắc mắc của ông Thuần về trách nhiệm của UBND huyện đối với Chương trình nước sạch và việc đấu nối sử dụng nước sạch của công ty Huy phát.
Đối với đề nghị của ông Thuần về nội dung UBND huyện phải ký thỏa thuận với các đơn vị cấp nước theo Quyết định 16 của UBND tỉnh. UBND huyện đã hoàn thiện thỏa thuận để ký kết trực tiếp với các đơn vị cấp nước ngày 23/10/2019.
II. Công tác quản lý phân vùng cấp nước cho các nhà máy cấp nước theo Quy hoạch của tỉnh
  Đối với việc điều chỉnh phân vùng cấp nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 64/TB-UBND ngày 22/3/2019 thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ban chỉ đạo cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên, hiện nay trên địa bàn huyện Khoái Châu việc phân vùng cấp nước vẫn đang thực hiện theo Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Quy hoạch cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 chưa có điều chỉnh.
Trong năm 2016-2017 trên địa bàn huyện có xã Liên Khê xảy ra việc chồng lấn 03 doanh nghiệp cùng cấp nước trên địa bàn xã đó là Nhà máy nước sạch Phùng Hưng và Nhà máy nước sạch Dạ Trạch; Nhà máy nước sạch Hợp Để và  Nhà máy nước sạch Dạ Trạch, hai đơn vị này đã thống nhất sau khi có cuộc họp của các ngành của các Sở, ngành và UBND huyện vào ngày 11/10/2018, cụ thể: Công ty TNHH Hợp Để thực hiện cấp nước theo đúng phạm vi hiện trạng của đường ống do công ty lắp đặt theo các quyết định đã được UBND huyện phê duyệt, công ty cổ phần xây dựng Huy Phát không thực hiện xây dựng lắp đặt đường ống cấp nước vào phạm vi hai khu dân cư mới xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, việc cấp nước sạch ở ngoài phạm vi hai khu dân cư xã An Vĩ sẽ theo đúng quy hoạch phân vùng cấp nước đã được UBND tỉnh phê duyệt.
UBND huyện có công văn số 228/UBND-NN ngày 27/3/2019 yêu cầu  UBND các xã, thị trấn thực hiện chức năng quản lý hành chính đối với các đơn vị cấp nước trên địa bàn mình quản lý; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cấp nước thực hiện theo quy hoạch và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước, theo đúng quy định.
III. Việc chấp hành các quy định về cấp nước an toàn
UBND huyện đã ban hành công văn số 758/UBND-NN ngày 21/8/2018; công văn số 228/UBND-NN ngày 27/3/2019 đề nghị các nhà máy cấp nước sản xuất, kinh doanh nước sạch theo phân vùng được cấp, theo quy hoạch được duyệt; nghiêm chỉnh chấp hành quy định của nhà nước và các quy định của tỉnh về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước tập trung; Lập kế hoạch cấp nước an toàn, xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch cấp nước an toàn; Cung cấp nước sạch đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn nước sạch hiện hành, chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng nước của mình; Báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả xét nghiệm mẫu nước về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp&PTNT huyện); trường hợp mẫu nước không đạt tiêu chuẩn quy định thì phải có trách nhiệm xử lý ngay.
Trên địa bàn huyện có 7 nhà máy nước sạch thì có 3 nhà máy sử dụng nguồn nước từ sông Hồng (nhà máy nước sạch Dạ Trạch, Phùng Hưng, Thuần Hưng- Đại Hưng); 4 nhà máy còn lại ( Dân Tiến, Bình Minh, Hồng Tiến, Thị trấn Khoái Châu ) sử dụng nguồn nước ngầm. Qua báo cáo của các Nhà máy nước thì cơ bản các nhà máy đều đảm bảo duy trì áp lực cấp nước, cung cấp ổn định, đủ lượng nước và bảo đảm chất lượng nước cấp theo quy chuẩn quy định; Có các giải pháp đối phó với các sự cố bất thường và các nguy cơ, rủi ro có thể xảy trong toàn bộ quá trình sản xuất, cung cấp nước sạch từ nguồn đến khách hàng sử dụng nước, giúp cho việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu các bệnh tật liên quan đến nước, phòng ngừa dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội; giảm tỷ lệ thất thoát, tiết kiệm tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.
IV. Công tác quản lý chất lượng nước, đôn đốc chuyển đổi nguồn nước thô
Về việc chuyển đổi nguồn nước thô UBND huyện có công văn số 758/UBND-NN ngày 21/8/2018 đề nghị các nhà máy cấp nước trên địa bàn chuyển sang lấy nguồn nước cấp từ sông Hồng, nguồn nước ngầm.
Sau khi xem xét nội dung đề nghị của UBND xã Thuần Hưng tại công văn số 09/CV-UB ngày 29/10/2018 về việc đề nghị thay đổi nguồn nước khai thác sử dụng tại nhà máy nước sạch liên xã Thuần Hưng-Đại Hưng. UBND huyện đã có công văn số 1072/UBND-NN ngày 26/11/2018 về việc đề nghị thay đổi nguồn nước khai thác sử dụng tại nhà máy nước sạch liên xã Thuần Hưng-Đại Hưng, đề nghị Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hưng Yên khẩn trương cho đấu nối công trình thu lấy nước sông Hồng để phục vụ cho nhân dân sinh hoạt được đảm bảo, cuối tháng 12/2018, nhà máy nước sạch liên xã Thuần Hưng-Đại Hưng đã chuyển nguồn nước từ lấy nước sông Bắc Hưng Hải (nguồn nước mặt khu vực cây đa Sài Thị) sang lấy nguồn nước sông Hồng phục vụ nhân dân. 
V. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo
           Thực hiện Thông báo số 271/UBND-KT1, ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao thực hiện Chương trình cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên và các văn bản khác về nước sạch. UBND huyện Khoái Châu có báo cáo số 219/BC-UBND ngày 17/8/2018 và báo cáo số 249/BC-UBND ngày 19/9/2018 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nước sạch và tuyên truyền, vận động người dân đăng ký đấu nối sử dụng nước sạch huyện Khoái Châu, Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới; báo cáo số 229/BC-UBND ngày 31/8/2018 của UBND huyện về Công tác bảo vệ môi trường, việc thực hiện chủ trương quy hoạch chăn nuôi xa khu dân cư; công tác quy hoạch cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện
          Ngày 17/12/2018 UBND huyện Khoái Châu có báo cáo số 349/BC-UBND ngày về việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về Chương trình nước sạch và tỷ lệ đấu nối sử dụng nước sạch đến hết tháng 11/2018.
           Ngày 04/4/2019 UBND huyện Khoái Châu có báo cáo số 87/BC-UBND về tổng kết Chương trình cấp nước sạch năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
          Ngày 05/7/2019 UBND huyện có báo cáo số 176/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện chương trình nước sạch 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
          Ngày 25/10/2019 UBND huyện có báo cáo số 292/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Thông báo 191/TB-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
VI. Những khó khăn, vướng mắc
-Việc giao chỉ tiêu đấu nối theo chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các cơ sở chưa được thực hiện cụ thể.
- Các dự án nhà máy nước khi đầu tư, xây dựng quy hoạch vị trí xây dựng  có nơi chưa phù hợp, việc triển khai dự án chưa có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, triển khai sâu rộng để cán bộ và nhân dân cùng biết để chỉ đạo và thực hiện.
- Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp đầu tư nhà máy nước sạch chưa đảm bảo thường xuyên, liên tục.
- Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị ở một số địa phương chưa quyết liệt; việc xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ chưa cụ thể; giải pháp thực hiện chung chung nên hiệu quả vận động thấp.
- Tình hình đơn thư, khiếu nại của các hộ dân thời gian qua trên địa bàn xã Đông Kết, Tân Châu chưa giải quyết ổn định được, công dân đưa nội dung phản ánh lên báo chí, lên mạng xã hội dẫn đến một số địa bàn xã khác đã triển khai xong thi công lắp đặt đường ống nhưng tiên độ đấu nối chậm vì người dân chưa đồng thuận.
 - Công tác phối hợp của một số nhà máy nước sạch với chính quyền địa phương khi thi công đường ống chưa đảm bảo yêu cầu, một số địa bàn nhân dân  còn không đồng ý cho nhà máy nước thi công đường ống qua địa bàn do đơn vị thi công làm ảnh hưởng đến đường giao thông.
 - Một số hộ dân đăng ký sử dụng nước sạch nhưng không sử dụng thường xuyên; nhiều hộ dân không hoặc chưa đăng kí đấu nối sử dụng nước sạch một phần do nhận thức, một phần do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.
- Chi phí đấu nối nước sạch của các nhà máy không đồng đều; công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình dùng nước sạch của các xã, thị trấn đến các thôn, xóm hiệu quả chưa cao.
VII. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới
1. Cấp huyện:
- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các giải pháp, công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng để hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao;
- Giao chỉ tiêu đấu nối cụ thể đối với từng xã, thị trấn theo các mốc thời gian  đến 31/12/2019 và trong năm 2020. Phấn đấu đến hết năm 2020 đạt 100%  tỉ lệ người dân Khoái Châu đấu nối và sử dụng nước sạch.
- Tăng cường công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phục vụ của doanh nghiệp, phối hợp kiểm tra chất lượng nước của các nhà máy cung cấp nước để việc cung cấp dịch vụ cho nhân dân đảm bảo yêu cầu.
- Phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh định kỳ kiểm tra, xét nghiệm chất lượng nước tại các nhà máy để phục vụ công tác tuyên truyền, đồng thời phục vụ công tác quản lý nhà nước về nước sạch trên địa bàn huyện.
- Các cơ quan liên quan, các thành viên ban chỉ đạo nước sạch huyện, theo chức năng nhiệm vụ, và nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND huyện về việc Thành lập BCĐ cấp nước sạch và tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch huyện Khoái Châu.
2. Các xã, thị trấn:
- Giao chỉ tiêu đấu nối cụ thể đối với từng cơ sở thôn, xóm; căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương cơ sở từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu đấu nối sử dụng nước sạch trên địa bàn xã đến 31/12/2019 và kế hoạch năm 2020  (các mốc thời gian trên đấu nối được bao nhiêu phần trăm số hộ). Phấn đấu đến hết năm 2020 đạt 100%  tỉ lệ người dân đấu nối và sử dụng nước sạch.
- Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về chương trình nước sạch; thực hiện công tác vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức (như qua truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu, đưa nội dung vào sinh hoạt chi bộ định kỳ....) để nhân dân hiểu rõ tác dụng của nước sạch đối với sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội, là chỉ tiêu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới từ đó vận động các hộ gia đình còn lại sử dụng nước máy đảm bảo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
- Phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, lắp đặt đường ống dẫn nước tới các hộ dân ở các khu vực khó khăn đảm bảo tất cả các khu dân cư đều được lắp đặt đường ống dẫn nước phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.
- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cấp huyện, các doanh nghiệp cung cấp nước trong việc bảo vệ đường ống, cơ sở vật chất của doanh nghiệp; đồng thời thường xuyên nắm bắt dư luận nhân dân về chất lượng phục vụ của doanh nghiệp, chất lượng nước máy để kịp thời phản ánh với huyện và tỉnh có sự chỉ đạo kịp thời đối với các doanh nghiệp để nhân dân được sử dụng nước có chất lượng tốt và dịch vụ đảm bảo yêu cầu.
- Chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp cung cấp nước rà soát, thống kê cụ thể, chi tiết số hộ đấu nối, sử dụng... tại địa phương trong đó đặc biệt thống kê chính xác số hộ đã ký hợp đồng nhưng chưa được lắp đặt, nêu rõ nguyên nhân, khó khăn trong quá trình triển khai; Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức của địa phương và của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang sinh sống, làm việc trên địa bàn xã chưa đấu nối, sử dụng nước máy. Thường xuyên báo cáo kết quả triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo tiến độ hàng tuần về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp & PTNT) để tổng hợp báo cáo.
3. Đối với doanh nghiệp:
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các cơ quan, đơn vị của huyện thực hiện tốt các giải pháp, các hoạt động tuyên truyền nhằm vận động các hộ còn lại đấu nối, sử dụng nước máy của đơn vị cung cấp;
- Nâng cao chất lượng phục vụ của doanh nghiệp đối với người sử dụng, đặc biệt luôn đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho nhân dân, thông báo kịp thời tới chính quyền các địa phương và nhân dân trong vùng dự án khi có những thay đổi hoặc sự cố (thau rửa hệ thống, mất điện, rò rỉ đường ống….) để nhân dân biết, chủ động nguồn nước sinh hoạt; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, nhân lực, phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu đấu nối của người dân trong phạm vi dự án, không để xảy ra bất kỳ điểm tắc nghẽn nào trong quá trình đấu nối, sử dụng nước sạch. Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống đảm bảo chất lượng nguồn nước cho người sử dụng.
- Hoàn trả mặt bằng ban đầu đảm bảo kĩ, mỹ thuật khi thi công xong hệ thống mạng đường ống cấp nước.
- Sản xuất, kinh doanh nước sạch theo phân vùng được cấp, theo quy hoạch được duyệt; nghiêm chỉnh chấp hành quy định của nhà nước và các quy định của tỉnh về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước tập trung, báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả xét nghiệm mẫu nước về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp&PTNT huyện);
- Lập kế hoạch cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch; tăng cường công tác quản lí hoạt động sản xuất, cung cấp nước sạch; tuân thủ quy trình sản xuất, kiểm tra vệ sinh chất lượng nước theo quy định.
- Thực hiện đúng quy trình sản xuất, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xử lý, sản xuất, đảm bảo chất lượng nước đạt chuẩn theo quy định và được cấp có thẩm quyền đánh giá, xác nhận. Thực hiện nghiêm việc ghi chép kết quả kiểm tra nội kiểm chất lượng nước tại nhà máy.
- Công khai cho nhân dân các địa phương trong vùng cấp nước của nhà máy các nội dung như: Công khai quy trình công nghệ; Công khai quy trình quản lý chất lượng; Công khai quy định về quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống cấp nước: Công khai báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng nước của cơ quan chức năng và công khai giá bán nước (theo quyết định phê duyệt giá bán nước của UBND tỉnh).
- Điều chỉnh cơ chế hợp lý đặc biệt lưu ý hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo để khuyến khích nhân dân tham gia đấu nối và sử dụng nước của đơn vị cung cấp; nâng cao chất lượng phục vụ đối với khách hàng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã rà soát thống kê chính xác số hộ sử dụng nước đảm bảo việc tổng hợp thống nhất, sát thực tế.
- Báo cáo số liệu đấu nối, sử dụng nước máy, thống kê và phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong quá trình xây dựng kế hoạch hoàn thành việc đấu nối đối với các hộ đã ký hợp đồng; Thường xuyên báo cáo kết quả triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo hàng tháng về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp & PTNT).
VIII. Kiến nghị, đề xuất:
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khoái Châu ra quân thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và thu hồi đất tại xã Hồng Tiến và Dân...(04/11/2022 11:02 SA)

  Công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Khoái Châu(01/10/2022 7:45 SA)

  Kết quả thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ...(30/08/2022 10:15 SA)

  Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Khoái Châu(16/06/2022 7:50 SA)

  Quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại xã An...(21/04/2022 9:06 SA)

  Kế hoạch phát triển KTXH huyện Khoái Châu giai đoạn 2021-2025(30/08/2021 6:10 CH)

  Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khoái Châu(28/06/2021 10:11 SA)