Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020

Đăng ngày 30 - 10 - 2020
100%

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020

 

Đơn vị ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Số, ký hiệu: 1065/BC-UBND

Ngày, tháng, năm ban hành:  29/10/2020

Người ký: Đồng chí Đào Hải Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Trích yếu: Về việc Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020

Tài liệu đính kèm: 1065.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý I năm 2021 (03/01/2021 4:47 CH)

  Báo cáo công tác nạo vét Đông Xuân năm 2020(20/12/2020 11:01 CH)

  Báo cáo tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021(20/12/2020 10:58 CH)

  Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP, nông lâm thủy sản (17/12/2020 4:22 CH)

  Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận của BTV Tỉnh ủy về Đề án Bảo vệ môi trường, phòng chống biến...(16/12/2020 3:37 CH)

  Báo cáo việc tổ chức thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020(28/10/2020 3:49 CH)

  Báo cáo kết quả quản lý, sử dụng thùng rác công cộng năm 2020(27/10/2020 3:46 CH)