Xin ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ

Đăng ngày 09 - 07 - 2020
100%

Xin ý kiến tham gia dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã xây dựng dự thảo tờ trình của Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, dự thảo Quyết định của UBND huyện về việc ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ.
Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn nghiên cứu và tham gia ý kiến vào các dự thảo trên. Các ý kiến tham gia của các đơn vị đề nghị gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 15/7/2020, để tổng hợp và hoàn thiện trình UBND huyện theo quy định.  
Công văn xin ý kiến: 02.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Chỉ đạo tiến hành rà soát các trường hợp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 15/9/2021-30/9/2021(01/10/2021 9:35 SA)

  Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Khoái Châu(20/07/2021 9:48 SA)

  Mục tiêu chất lượng huyện Khoái Châu năm 2021 (13/03/2021 4:30 CH)

  Tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND huyện Khoái Châu, nhiệm kỳ 2021-2026(19/02/2021 10:08 SA)

  Giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2021(19/12/2020 11:36 SA)

  Ý kiến chỉ đạo về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa" giai đoạn 2020 - 2025(15/12/2020 5:58 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện: Toàn dân Đoàn kết - Xoá đói giảm nghèo(30/10/2020 5:43 CH)