Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Khoái Châu tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công

Đăng ngày 03 - 07 - 2020
100%

Khoái Châu tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công

 

Nhằm nâng cao nhận thức của từng cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, chủ động, tạo sự chuyển biến đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh trong thời gian tới.
Trong 2 ngày 02-03/7/2020, UBND huyện Khoái Châu đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn huyện.
UBND huyện luôn có sự quan tâm đôn đốc chỉ đạo kịp thời trong thực hiện thực hiện nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt và đẩy mạnh việc công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời các thông tin, số liệu thuộc phạm vi quản lý của đơn vị dưới nhiều hình thức để người dân thuận lợi trong việc tra cứu và sử dụng thông tin theo quy định; công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thường xuyên tổ chức các cuộc gặp, tiếp xúc với nhân dân để nhân dân nói lên nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị, tham gia đóng góp vào các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của Trung ương cũng như địa phương.
Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; kiến nghị cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Kịp thời cập nhật, công khai đầy đủ, chi tiết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, cung cấp đầy đủ thông tin, thủ tục cần làm, công khai phí và lệ phí, hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện, thứ tự quy trình của từng hoạt động trên Cổng thông tin điện tử của huyện, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị.
Thực hiện nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Thường xuyên khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng các dịch vụ được cung cấp, nhất là các dịch vụ: Chứng thực, xác nhận, cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất... để nâng cao chất lượng phục vụ.
Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông từ cấp xã trở lên. Kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhất là trách nhiệm của công chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Rà soát. chấn chỉnh, sắp xếp lại, bố trí công chức bộ phận một cửa bảo đảm các yêu cầu: có đủ phẩm chất, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ, có kiến thức tổng hợp, tinh thông nghiệp vụ, am tường pháp luật để trực tiếp xử lý, giải quyết, giải thích các yêu cầu của người dân, tổ chức.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; tăng số lượng các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để tạo điều kiện thuận lợi và cắt giảm chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân.
Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.
Tăng cường kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn sai phạm trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ...(07/06/2024 12:47 SA)

  Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm...(02/05/2024 2:58 CH)

  Khoái Châu triển khai thanh toán trực tuyến hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai(04/04/2024 5:34 CH)

  UBND tỉnh xem xét việc ban hành Kế hoạch sử dụng biên chế cán bộ, công chức cấp xã gắn với sắp...(26/02/2024 2:14 CH)

  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến hoạt động...(02/02/2024 4:06 CH)

  Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Khoái Châu năm 2024(05/01/2024 1:47 CH)

  Khoái Châu: Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC tỉnh Hưng Yên năm 2023"(03/07/2023 1:36 CH)

  °
  26 người đang online