Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên, môi trường 6 tháng đầu năm 2020

Đăng ngày 30 - 06 - 2020
100%

Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên, môi trường 6 tháng đầu năm 2020

 

Công tác quản lý tài nguyên có nhiều chuyển biến, các hạn chế đang từng bước được khắc phục; công tác quản lý Nhà nước về đất đai được tăng cường, phát huy hiệu quả. UBND huyện tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Khoái Châu (tại Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh); ban hành báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020; Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện để quản lý đảm bảo đồng bộ, đúng quy hoạch. Nguồn lực tài nguyên đang được phát huy hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư các danh mục, dự  án mà UBND huyện làm chủ đầu tư, tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án giao thông, hạ tầng quan trọng của tỉnh, của huyện. Tính đến 30/4/2020, huyện cấp được 163 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; xử lý 47 trường hợp đất dôi dư, thu vào ngân sách được 7.557.386.050 đồng.
Các giải pháp kiểm soát, bảo vệ môi trường được triển khai đạt nhiều kết quả. Đáng chú ý là các giải pháp đồng bộ về quản lý chất thải rắn, BVMT, phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ ô nhiễm để vừa đảm bảo yêu cầu tăng trưởng, vừa bảo vệ môi trường, trong điều kiện đơn vị cung ứng dịch vụ, tiếp nhận đến hết tháng 3/2020 lượng rác là 826,42 tấn, tương ứng xử lý được khoảng 9,2/60 tấn rác thải một ngày tại địa bàn huyện. Từ tháng 4 đến nay, URENCO11 ngừng tiếp nhận rác của Khoái Châu, xe cuốn ép của huyện chỉ hỗ trợ được một số xã vận chuyển rác ra bãi chôn lấp của xã xử lý chế phẩm tại các điểm tập kết rác thải. Hiện tại 31% số hộ trên toàn huyện (18.245 hộ tiếp tục được hỗ trợ chế phẩm xử lý rác thải) thực hiện việc phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình để giảm lượng rác thải phải vận chuyển xử lý; 156 tổ vệ sinh môi trường với trên 400 lao động thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển rác thải  tại các thôn, xóm. Các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 22/1/2020 về việc tổng vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường nông thôn.
 

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội Quý I năm 2021(30/03/2021 3:11 CH)

  Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường 03 tháng đầu năm 2021(30/03/2021 2:55 CH)

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý I năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu các tháng tiếp theo(30/03/2021 2:32 CH)

  Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường tháng 02 năm 2021(28/02/2021 3:08 CH)

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 02, nhiệm vụ chủ yếu tháng 03/2021(28/02/2021 2:28 CH)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 01; phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2021(30/01/2021 2:24 CH)

  Báo cáo tổng kết tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội năm 2020 huyện Khoái Châu(15/12/2020 8:55 SA)