Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Khoái Châu

Đăng ngày 30 - 12 - 2020
100%

Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Khoái Châu

 

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 được thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, các Nghị định của Chính phủ; các Chỉ thị của Thủ Tướng Chính phủ: Số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2021; Công văn số 2206/UBND-TH ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021; Công văn số 1683/SKHĐT- QHTH ngày 28/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021 sẽ được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 theo đúng quy định
 Việc bố trí NSNN năm 2021 phải đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị quyết 973/NQ-UBTVQH14 ngày 08/7/2020 và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của thủ Tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025. 
Đầu tư  20% cho lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo và 04 công trình hoàn thành và dự kiến hoàn thành, chi tiết cụ thể như sau: 
- Đầu tư 20% cho lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:  
-Cầu qua sông Bắc Hưng Hải, Lôi Cầu xã Việt Hòa: 
- Cải tạo, nâng cấp ĐT.377 – ĐT.383 đoạn qua Đền thờ Triệu Quang Phục
- Cải tạo, nâng cấp ĐH.51 (Đoạn từ bến đò Phương Trù – ĐT.378)
Kế hoạch các Dự án đầu tư năm 2021 do cấp huyện, xã quản lý
 
TT
 dự án
Tổng số dự án
Dự án nhóm
Tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại
B
C
1
2
3
4
5
15
A
NGUỒN VỐN DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ (1+2)
45
 
 
 
I
VỐN DO NS TỈNH PHÂN CẤP
5
0
0
 
1
Dự án hoàn thành và  dự kiến hoàn thành
4
0
0
 
1
Xây dựng Cầu qua sông Bắc Hưng Hải, thôn Lôi Cầu xã Việt Hòa
1
 
x
Đang TC đạt 70% KL
2
CTNC nhà làm việc các phòng ban UBND huyện
1
 
x
 
3
CTNC đường ĐT.377 đi ĐT.383 (qua Đền Triệu Quang Phục)
1
 
x
 
4
Cải tạo, nâng cấp ĐH,51 (đoạn từ bến đò Phương Trù đến ĐT.378)
1
 
x
 
2
Đầu tư lĩnh vực GDĐT (Trường Mầm non xã Đại Hưng)
1
 
 
 
II
 TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
40
 
 
 
1
Dự án đã hoàn thành, và dự kiến hoàn thành năm 2021
8
 
 
 
1
CTNC đường ĐT.377 đi ĐT.383 (qua Đền Triệu Quang Phục)
1
 
x
CT đang TC
2
 Cải tạo, nâng cấp ĐH.55, đoạn Dốc Kênh – Đại Tập
1
 
x
CT đã hoàn thành
4
Cải tạo, nâng cấp ĐH,51 (đoạn từ bến đò Phương Trù đến ĐT.378)
1
 
x
NS tỉnh 45% NS huyện 55%
5
XD đường điện chiếu sáng trên QL.39 đoạn qua Thị tứ Bô Thời huyện Khoái Châu (từ Km 10+700-Km15+200)
1
 
x
CT đã hoàn thành
6
Kè và đường bao quanh đầm Dạ Trạch
1
 
x
CT đã hoàn thành
7
San lấp mặt bằng, bãi để xe, sân vườn nhà truyền thống khu di tích LS Cây Đa Sài Thị
1
 
x
CT đã hoàn thành
8
CTNC đường GTNT xã Đông Kết (đoạn từ trường THCS Đông Kết đến ĐT.383)
1
 
x
CT đã hoàn thành
9
CTNC đường GTNT xã Việt Hòa (đoạn từ đường WB đến bờ sông Tây Tân Hưng)
1
 
x
CT đã hoàn thành
2
Dự án chuyển tiếp
8
0
0
 
1
Tu bổ, tôn tạo đền Đa Hòa, xã Bình Minh
1
 
x
 NS tỉnh đã bố trí vào dự toán 2020 số tiền 4 tỷ đồng)
2
CTNC đường ĐH.57 đoạn từ khu dân cư mới xã An Vĩ - Chi cục thuế huyện (GĐ1)
1
 
x
Dự kiến NS tỉnh 45%
3
Tu bổ, tôn tạo Nhà thờ Bà Hoàng Thị Loan
1
 
x
Dự kiến NS tỉnh 30%
4
CTNC đường ĐT.384 (QL39 - cầu Khé)
1
 
 
Dự kiến NS tỉnh 70%
5
CTNC đường Bãi Sậy (Đoạn từ ĐT.377 đến ĐT.383)
1
 
 
Dự kiến NS tỉnh 70%
6
XD đường điện chiếu sáng ĐT.383 (Bình Kiều - Đông Kết)
1
 
 
NS huyện 100%
7
XD đường điện chiếu sáng ĐT.384 (Bô Thời - Cầu Khé)
1
 
x
NS huyện 100%
8
XD hạ tầng KT khu nhà ở xã Đông Tảo huyện Khoái Châu (thuộc khu đất dự kiến QH chợ đầu mối nông sản và HTKT khu nhà ở xã Đông Tảo
1
 
x
NS huyện 100% từ nguồn đấu giá đất dự án
3
Dự án khởi công mới năm 2021
5
 
 
 
4
Công trình chuẩn bị đầu tư
19
 
 

 

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(21/04/2023 1:56 CH)

  Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu nhà ở xã Đông Tảo,...(17/11/2022 10:59 SA)

  Mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Khoái Châu (16/11/2022 2:36 CH)

  Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Tân An tại các xã: Tân Dân và An Vĩ và...(01/11/2022 4:56 CH)

  Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại phía Bắc đường huyện ĐH.57...(01/09/2022 5:01 CH)

  Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Anvi Central Park thuộc xã An Vĩ(10/08/2022 1:44 CH)

  Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Thị trấn Khoái Châu và Xã Đông Tảo (26/07/2022 1:29 CH)