Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường năm 2021

Đăng ngày 25 - 12 - 2021
100%

Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường năm 2021

 

Công tác quản lý tài nguyên có nhiều chuyển biến, các hạn chế được khắc phục đáng kể; công tác quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường; đã tham mưu xây dựng và báo cáo cấp có thẩm quyền Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Đẩy mạnh tham mưu thực hiện cấp GCNQSDĐ với tổng số là 2.403 giấy (tăng 395 GCN so với năm 2020); xử lý 145 trường hợp đất dôi dư, thu trên 13,5 tỷ đồng; giải toả 307 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện. Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng tham mưu chỉ đạo thực hiện, đảm bảo việc thu gom, tập kết rác về các bãi rác của thôn, xà và xử lý bằng chế phẩm vi sinh...
Thực hiện nghiêm túc quy hoạch và kể hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huỵện; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý đất dôi dư, xen kẹt; từng bước tháo ệỡ khó khăn để trả GCNQSDĐ thuộc dự án VLAP đối với các trường hợp đủ điều kiện; quy hoạch thêm các khu vực đất giãn dân tại các xã chưa đàm bảo chi tiêu; tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư vào địa bàn; nâng cao hiệu quà công tác quản lý nhà nước về môi trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường.
Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác cát lòng sông, sừ dụng tài nguyên nước. Thực hiện dự án phân loại rác thải tại nguồn; xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung của huyện; xây dựng các bãi tập kết rác thải, các điểm thu gom vận chuyển rác thải; duy trì hoạt động các tổ đội vệ sinh môi trường. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt Ke hoạch 93A của UBND tỉnh, Kế hoạch sổ 107/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện về tăng cường công tác xử lý, giải toả vi phạm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 15/9/2021 về đây mạnh công tác cấp GCQNSDĐ giai đoạn 2021-2025.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Báo cáo kết quả công tác trẻ em 06 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện Khoái Châu(31/05/2024 1:04 SA)

  Báo cáo tình hình công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý I năm 2024(25/03/2024 12:12 SA)

  Báo cáo tình hình quản lý Tài nguyên - Môi trường trên địa bàn huyện quý I năm 2024(20/03/2024 11:48 CH)

  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2024(20/03/2024 12:01 SA)

  Báo cáo tình hình thực hiện Lao động TB&XH, an sinh xã hội trên địa bàn huyện Quý I năm 2024(18/03/2024 12:06 SA)

  Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội năm 2023(15/12/2023 9:40 SA)

  Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường năm 2023(15/12/2023 9:36 SA)

  °
  139 người đang online