Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý IV, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới

Đăng ngày 25 - 12 - 2021
100%

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý IV, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới

 

Lĩnh vực Nông nghiệp
Đôn đốc các xã tiếp tục trồng và chăm sóc cây vụ đông đảm bảo đúng lịch thời vụ và kế hoạch, cày ải, cày lật đất, thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Đến ngày 20/11 toàn huyện trồng được 820 ha cây vụ đông đạt 54,6% kế hoạch.
Tiếp tục triển khai kế hoạch chứng nhận VietGap cho một số cây ăn quả chủ lực trên địa bàn huyện năm 2021; ch đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt việc sản xuất cây ăn qu an toàn theo VietGap.
Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/6/2021 về chương trình thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Hướng dẫn các xã An vĩ, Tân Châu, Đồng Tiến hoàn thiện hồ sơ NTM nâng cao để trình tỉnh thẩm định. Hướng dẫn xã Tân Dân hoàn thiện hồ sơ NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.
Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt chương trình OCOP, lựa chọn các sản phẩm đánh giá, nâng hạng năm 2021, hỗ trợ các tổ chức cá nhân tham gia chương trình OCOP. Tiếp đoàn của tỉnh về thẩm định các sản phẩm OCOP.
Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường
Tổ chức xử lý, giải toả vi phạm đất đai, hành lang giao thông, thuỷ lợi, bến bãi thực hiện theo Kế hoạch số 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên. Đến ngày 19/11/2021, đã xử lý 120 trường hợp vi phạm đất đai trên đất nông nghiệp; tiếp tục tuyên truyền Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020.
Trong tháng đã cấp 55 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục thực hiện rà soát giấy chứng nhận Vlap tồn đọng tại thị trấn Khoái Châu và xã Hàm Tử; xử lý đất dôi dư.
Hoàn thiện các danh mục công trình gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Khoái Châu trình UBND tỉnh phê duyệt; tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn rà soát, bổ sung quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.
Lập báo cáo hiện trng môi trường năm 2021 huyện Khoái Châu theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định s 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một s điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
Sản xuất Công nghiệp, TTCN-Thương mại-Dịch vụ.
Chỉ đạo các phòng chức năng, các xã có dự án đầu tư phối hợp với chủ đầu tư triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật.
Triển khai lập đồ án Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 khu đô thị Phúc An, Khu nhà ở Anvi Central Park tại xã An Vĩ. Khu nhà ở Tân An tại xà An Vĩ và Tân Dân. Khu đô thị mới Đông Khoái Châu tại xã Dân Tiến; lập đồ án Quy hoạch xây dựng phân khu 1/2000 Khu đô thị Ecoland City tại xã Đồng Tiến và Hồng Tiến.
Triển khai lập Chương trình phát triển đô thị huyện Khoái Châu giai đoạn 2017-2020, đinh hướng đến năm 2030;
Tài chính, ngân sách
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; bảo vệ dự toán ngân sách năm 2022 với Sở Tài chính.
Thẩm định chủ trương đầu tư một số công trình dự kiến khởi công năm 2022. Đôn đốc các đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vn đầu tư công năm 2021. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nghị Quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trên địa bàn huyện.
Đôn đốc Ban quản lý các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn rà soát các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết toán công trình hoàn thành theo quy định. Tham gia định giá t tụng hình sự theo yêu cầu của 2 ngành Tòa án và Công an.
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2021-2025).
Triển khai, rà soát, lập danh sách số trẻ em trong độ tuổi từ 12 -17 tuổi tại các xã thị trấn triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, đạt kết quả cao.
Lĩnh vực Lao Động -TB&XH
Xây dựng, ban hành Quyết định hỗ trợ chi phí hỏa táng;
Xây dựng Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Khoái Châu năm 2021; đánh giá tình hình thực hiện chính sách cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi;
Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và trợ cấp xã hội tháng 11,12 năm 2021; tiếp nhận 40 hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí người có công trình Sờ Lao động - TB&XH giải quyết; 82 hồ sơ hỏa táng; 35 hồ sơ đề nghị hường mai táng phí đối tượng BTXH ; 135 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội; thẩm định 292 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội, hồ sơ mai táng phí đối tượng Bảo trợ xã hội và hồ sơ mai táng phí đối tượng người có công, hồ sơ hỏa táng
Thực hiện chi tr kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19; đôn đốc, chấn chỉnh các xã, thị trấn trong công tác rà soát, tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và điều tra hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2021;
Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Khoái Châu;
Lĩnh vực Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chổng dịch Covid-19.
Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; thực hiện đồng bộ các biện pháp, luôn chủ động phòng chống dịch.
Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021, trên địa bàn huyện đã ghi nhận 46 ca mắc dương tính với SARS-CoV-2 của 12 xà, thị trấn. UBND huyện, Ban chỉ đạo PCD huyện đã xây dựng các giải pháp phòng chống dịch COVID-19: lập các chốt khoanh vùng phong tỏa tại các thôn, xóm có các ca mắc COVID- 19. Đồng thời khẩn trương phối hợp rà soát, truy vết, lẩy mẫu xét nghiệm diện rộng các trường hợp Fl, F2 hiện đang ở địa phương, tuyệt đối không bỏ sót; đưa vào cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 huyện Khoái Châu theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Công tác tiêm vắc xin COVID-19 triển khai theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh, chỉ đạo của Sở Y tế. Đến nay, tổng số người trên 18 tuổi đã được tiêm 1 mũi là 133.684 người đạt: 98,8%; số người đã tiêm đủ 2 mũi là 68.779 người đạt: 50,44%, triển khai tiêm cho 16.189 trẻ từ 12-17 tuổi, đạt tỷ lệ 99,28%.
Lĩnh vực Vãn hóa - Thông tin
Kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Khoái Châu.
Tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941-7/2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (01/01/1997-01/01/2022); tuyên truyền tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện; đề xuất phân cấp, ủy quyền.
Phối hợp với viện bảo tồn di tích của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát một số Nhà thờ Công giáo trên địa bàn huyện, nhằm xây dựng cở s dữ liệu về di tích, đánh giá giá trị Lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật cho công tác bảo tồn.
Đôn đc các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự và Kế hoạch tuyển quân của huyện; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng; xây dựng nội dung, nhiệm vụ Thông tin đối ngoại năm 2022.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Báo cáo kết quả công tác trẻ em 06 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện Khoái Châu(31/05/2024 1:04 SA)

  Báo cáo tình hình công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường quý I năm 2024(25/03/2024 12:12 SA)

  Báo cáo tình hình quản lý Tài nguyên - Môi trường trên địa bàn huyện quý I năm 2024(20/03/2024 11:48 CH)

  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2024(20/03/2024 12:01 SA)

  Báo cáo tình hình thực hiện Lao động TB&XH, an sinh xã hội trên địa bàn huyện Quý I năm 2024(18/03/2024 12:06 SA)

  Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội năm 2023(15/12/2023 9:40 SA)

  Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường năm 2023(15/12/2023 9:36 SA)

  °
  115 người đang online