Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Thành Công

Đăng ngày 27 - 12 - 2021
100%

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Thành Công

 

1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:
- Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Khoái Châu ủy quyền cho UBND xã Thành Công là đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.
- Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt – Địa chỉ: Số 1 Lô B11C Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.
2. Thông tin về quyền sử dụng đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, bước giá:
- Vị trí khu đất: tại xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
- Tổng số suất đất đấu giá: 40 suất
- Diện tích đất đấu giá: 3713 m2
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT)
- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài
- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
- Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất:
+ San nền: Đã hoàn thành;
+ Hệ thống đường giao thông quy hoạch: Đã hoàn thiện;
+ Hệ thống thoát nước: Đã hoàn thiện
Cụ thể như sau:
 
TT
Tên suất đất
Số suất
Diện tích (m2)
Đặc điểm, vị trí
Giá khởi điểm
(đồng/m2)
Tiền mua hồ sơ (đồng/ hồ sơ)
Tiền đặt trước (đồng/ suất đất)
I
Khu LK-03
07
689,5
 
 
 
 
1
LK15
01
98
Tiếp giáp đường bê tông hiện trạng và đường quy hoạch 11m (gồm cả vỉa hè)
5.400.000
500.000
70.000.000
2
LK17
01
141,5
Tiếp giáp đường bê tông hiện trạng
4.500.000
500.000
70.000.000
2
LK16 và từ LK18 đến LK21
05
450
Tiếp giáp đường bê tông hiện trạng
4.500.000
200.000
70.000.000
II
Khu LK-04
07
692,5
 
 
 
 
1
LK14
01
97
Tiếp giáp 02 mặt đường quy hoạch rộng 11m (gồm cả vỉa hè)
7.200.000
500.000
100.000.000
2
Từ LK8 đến LK13
06
595,5
Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 11m (gồm cả vỉa hè
6.000.000
500.000
100.000.000
III
Khu LK-05
04
520
 
 
 
 
1
Từ LK4 đến LK7
04
520
Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 11m (gồm cả vỉa hè)
6.000.000
500.000
100.000.000
IV
Khu LK-06
22
1811
 
 
 
 
1
LK1
01
80,5
Tiếp giáp 02 mặt đường quy hoạch rộng từ 11m đến 13,5m (gồm cả vỉa hè)
10.800.000
500.000
100.000.000
2
Từ LK2 đến LK11
10
825
Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 13,5m (gồm cả vỉa hè)
9.000.000
500.000
100.000.000
3
LK41
01
80,5
Tiếp giáp 02 mặt đường quy hoạch rộng từ 11m đến 13,5m (gồm cả vỉa hè)
7.200.000
500.000
70.000.000
4
Từ LK31 đến LK40
10
825
Tiếp giáp đường quy hoạch rộng 11m (gồm cả vỉa hè)
6.000.000
500.000
70.000.000
TỔNG CỘNG
40
3713
 
 
 
 
(Thông tin chi tiết các suất đất đấu giá theo Mặt bằng quy hoạch tổng thể kèm theo
Hồ sơ mời tham gia đấu giá)
- Giá khởi điểm: Tính theo m2/ suất đất theo Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên (cụ thể theo bảng kê trên)
- Bước giá: Áp dụng chung cho tất cả các suất đất là 200.000 đồng/ m2 (Hai trăm ngàn đồng trên một mét vuông)
3. Phát hành, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
a) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu về đất ở không thuộc trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định tiến hành mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký và tiền đặt trước tham gia đấu giá đúng quy định trong thời hạn thông báo.
            Lưu ý: - Những người tham gia cuộc đấu giá phải đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định.
                        - Mỗi hộ gia đình chỉ được cử đại diện 01 người tham gia đấu giá;
b) Phát hành, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá:
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:
            + Các suất đất LK16 và từ suất LK18 đến LK21 tại Vị trí Khu đất LK-03: 200.000 đồng/ 01 hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng trên một hồ sơ)
            + Các suất đất còn lại: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng trên một hồ sơ)
- Thời gian phát hành, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 28/12/2021 đến hết 17h00 ngày 13/01/2022 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ tết, thứ Bảy, Chủ nhật)
            Lưu ý: Khuyến nghị Khách hàng nên nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá sau khi đã nộp tiền đặt trước để tiếp nhận thẻ đấu giá.
- Địa điểm phát hành, tiếp nhận hồ sơ: 02 địa điểm
            + Trụ sở UBND xã Thành Công
            + Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt – Địa chỉ: Số 1 Lô B11C khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
- Thời gian, địa điểm phát thẻ tham gia đấu giá (sau khi đã nộp tiền đặt trước theo quy định): Trong giờ hành chính ngày 14/01/2022 tại Trụ sở UBND xã Thành Công
4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:
+ Các suất đất Vị trí khu đất LK-03 và suất đất từ LK31 đến LK41 tại Vị trí khu đất LK-06 có mức tiền đặt trước: 70.000.000 đồng/ suất (Bảy mươi triệu đồng một suất đất)
+ Các suất đất tại các vị trí còn lại có mức tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/ suất (Một trăm triệu đồng một suất đất)
- Thời gian nộp tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày 12/01/2022 đến hết 17h00 ngày 14/01/2022.
- Cách thức nộp tiền đặt trước:
            + Người tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá – Trụ sở UBND xã Thành Công vào ngày 12/01/2022 (Trong giờ hành chính)
            + Hoặc nộp tiền vào tài khoản nhận tiền đặt trước của Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt từ ngày 12/01/2022 đến hết 17h00 ngày 14/01/2022 theo thông tin:
 • Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt
 • Số tài khoản: 030080823238
 • Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – PGD Văn Giang – CN Hưng Yên
 • Nội dung chuyển tiền: [Họ và tên người đăng ký tham gia đấu giá] nộp tiền tham gia đấu giá QSDĐ xã Thành Công, Khoái Châu
Lưu ý: - Tiền đặt trước trong mọi trường hợp phải báo “Có” trong tài khoản của Công ty trong thời hạn nộp tiền đặt trước quy định mới được coi là hợp lệ để xét đủ điều kiện tham gia đấu giá.
- Người tham gia đấu giá giữ lại Biên lai nộp tiền đặt trước (bản chính) và nộp kèm hồ sơ tham gia đấu giá bản photo;
            - Người tham gia đấu giá nếu có nhu cầu có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty trước thời hạn nêu trên; trường hợp nộp tiền sớm vẫn được chấp nhận và hợp lệ.
            - Tiền đặt trước không được tính phát sinh lãi. Chi phí nhận lại tiền đặt trước trong mọi trường hợp do Người tham gia đấu giá chịu.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
            - Thời gian xem thực địa tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 11/01/2022 và ngày 12/01/2022
            - Địa điểm: Người đăng ký tham gia đấu giá tập trung tại UBND xã Thành Công sau đó di chuyển ra khu đất đấu giá
            Hoặc Người tham gia đấu giá có thể tự xem thực địa tài sản đấu giá.
6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
            - Thời gian: Bắt đầu từ 08h30 ngày 16/01/2022
            - Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa xã Thành Công (sau trụ sở UBND xã Thành Công)
7. Hình thức, phương thức đấu giá:
            - Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 01 vòng trực tiếp và công khai kết quả ngay tại cuộc đấu giá.
            - Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
            - UBND xã Thành Công – Địa chỉ: xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
            - Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt – Địa chỉ: Số 1 Lô B11C khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
            Hotline: 024 66505360       Email: hotmail@daugiasaoviet.com
           
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu nhà ở xã Đông Tảo,...(17/11/2022 10:59 SA)

  Mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Khoái Châu (16/11/2022 2:36 CH)

  Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Thị trấn Khoái Châu và Xã Đông Tảo (26/07/2022 1:29 CH)

  Quyết định lựa chọn đơn vị đấu giá để tổ chức đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà tại vị trí...(11/01/2022 10:43 SA)

  Khoái Châu quyết định lựa chọn đơn vị đấu giá để tổ chức đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở...(11/01/2022 10:34 SA)

  Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Tân Dân(27/12/2021 5:43 CH)

  Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thuần Hưng(27/12/2021 5:40 CH)