Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về tại cuộc họp giao ban tháng 08/2021

Đăng ngày 30 - 08 - 2021
100%

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về tại cuộc họp giao ban tháng 08/2021

 

MỘT SÓ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
 1. Chỉ đạo UBND các xã, thị trn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo ch đạo của tỉnh, của huyện. Đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo, tin ngưỡng trên địa bàn huyện.
 2. Tích cực xúc tiến thương mại, quảng bá và tiêu thụ hàng hóa nông sản; ch động phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh cho các loại cây trồng và đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Trin khai kế hoạch chứng nhận VietGap cho một số cây ăn quả chủ lực trên địa bàn huyện năm 2021; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt việc sản xuất cây ăn quá an toàn theo VietGap; tiếp tục đôn đc các xã thực hiện tt việc nâng cao các tiêu chí XD NTM, sớm đuợc công nhận xã đạt chuân NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hỗ trợ xã Tân Dân hoàn thiện hồ sơ NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.
 3. Hoàn thành hồ sơ quản lý chất lượng các đầu tư xây dựng công trình và một số công trình khác; đôn đốc nhà thầu thi công các công trình đang triển khai do UBND huyện làm chù đầu tư. Tiếp tục tong hợp, rà soát, bô sung hoàn thiện các danh mục công trình sử dụng đất của các xã, thị trấn; đôn đc các đơn vị tư vấn hoàn thiện trình báo cáo Sờ Tài nguyên - Môi trường thm định, đảm bo tiến độ.
 4. Tiếp tục xử lý, giải tỏa vi phạm đất đai, hành lang giao thông, thuỷ lợi, bến bãi thực hiện theo Kế hoạch s 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên; xúc tiến, triến khai việc thu hi đất các dự án đấu giá đất xã Hồng Tiến; triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án Bắc Việt - Tân Dân.
 5. Chỉ đạo các nhà trường t chức Lễ khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến; tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường; điều tra phổ cập giáo dục năm 2021 chun bị các điều kiện cho việc huy động trẻ, học sinh ra lớp. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý còn khuyết thiếu ở các đơn vị trường học.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Lịch trực tháng 5/2022 (25/04/2022 2:50 CH)

  Huyện Khoái Châu chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống tại cơ quan, đơn vị, công sở(24/02/2022 11:02 SA)

  Lịch công tác cơ quan tháng 01/2022(01/01/2022 4:48 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về tại cuộc họp giao ban tháng 12/2021(25/12/2021 5:18 CH)

  Lịch công tác cơ quan tháng 12/2021 (01/12/2021 3:55 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về tại cuộc họp giao ban tháng 11/2021(30/11/2021 5:57 CH)

  Lịch công tác cơ quan tháng 11/2021 (01/11/2021 3:57 CH)