Báo cáo tình hình công tác an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản, môi trường Quý III năm 2021

Đăng ngày 30 - 09 - 2021
100%

Báo cáo tình hình công tác an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản, môi trường Quý III năm 2021

 

Công tác  tình hình công tác an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản, môi trường 9 tháng đầu năm 2021, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phâm huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng từ Đài truyền thanh huyện đến các xã, thị trấn về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, bài viết, tin bài... tuyên truyền về thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn và có nguồn gốc xuất xứ; phòng, chống ngộ độc thực phẩm, huy động toàn bộ phương tiện truyền thông tập trung truyền tải các thông điệp về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, tháng hành động và Trung thu năm 2021 cấp, phát 20.000 tờ gấp, tranh gấp, tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
 • Thành lập 02 đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của huyện, không tiến hành kiểm tra do dịch COVID-19 và kế hoạch triển khai của BCĐ tỉnh.
 • Chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thành lập được 75 đoàn kiểm tra liên ngành của xã, thị trấn.
 • về lĩnh vực Nông nghiệp cấp đổi 03 giấy chứng nhận.
 • về lĩnh vực Y tế cấp 03 giấy chứng nhận và 03 giấy xác nhận;
 • về lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng cấp 00 chứng nhận.
Cán bộ tham gia công tác đảm bảo ATTP có trách nhiệm, thực hiện đúng chỉ đạo của Trướng ban chi đạo ATTP và phối hợp tốt liên ngành trong công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện. Do đại dịch COVID-19 bùng phát cả hệ thống chính trị tập trung công tác phòng, chổng dịch do đó đoàn kim tra liên ngành của huyện, xã không tiến hành kiểm tra các cơ sở mà chỉ làm công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã về các biện pháp đảm bảo ATTP trong các đợt như Tết Nguyên đán, Tháng hành động, Tết trung thu...
Ngoài ra công tác vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục như:
 • Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP còn thấp;
 • Chưa có hệ thống chuyên trách quản lý ATTP tuyến huyện, xã, thị trấn; cán bộ làm công tác về an toàn thực phẩm từ huyện đến xã, thị trấn đều kiêm nhiệm, chưa được đào tạo, tập huấn thường xuyên về ATTP.
 • Kinh phí cấp cho hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm không có, trang thiết bị, phương tiện làm việc, hóa chất xét nghiệm nhanh còn thiếu, chưa đáp úng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường năm 2021(25/12/2021 5:51 CH)

  Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội Quý IV năm 2021(25/12/2021 5:55 CH)

  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý IV, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới(25/12/2021 5:49 CH)

  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; và mục tiêu, nhiệm vụ, giải...(25/12/2021 5:13 CH)

  Báo cáo tình hình công tác an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản, môi trường năm 2021 và Kế...(25/12/2021 2:43 CH)

  Báo cáo tình hình về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản, môi trường Quý IV năm...(20/12/2021 2:59 CH)

  Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 11/2021, Phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2021(30/11/2021 5:52 CH)