Báo cáo tình hình về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản, môi trường Quý I năm 2021

Đăng ngày 30 - 03 - 2021
100%

Báo cáo tình hình về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản, môi trường Quý I năm 2021

 

Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, “Tháng hanh động” năm 2021 còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giảm thiếu các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn. Gắn trách nhiệm của UBND các cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.
Với chủ đề chính của năm 2021 như đã nêu, các hoạt động chính được triển khai. Ban Chỉ đạo liên ngành huyện về vệ sinh an toàn thực phẩm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ATTP năm 2020 và triển khai Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021.
Căn cứ vào thực tế, tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn để tổ chức (Hội nghị hoặc Lễ phát động hoặc hình thức khác) phổ biến công tác triển khai “Tháng hành động” tại huyện và các xã, thị trấn.
Ban Chỉ đạo liên ngành huyện về vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ đạo các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về an toàn thực phẩm.
Huy động các cơ quan truyền thông ở địa phương tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm, biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, phù họp quy định của pháp luật trên địa bàn.
Huy động hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn tham gia tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm đồng thời cảnh báo đến người tiêu dùng những tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm các quy định của pháp luật. Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương
Giao Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm theo theo phân cấp quản lý tại Phụ lục 1, Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên; lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết.
Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đối với hàng hóa thực phâm lưu thông trên thị trường.
Tuyến xã, thị trấn: Mỗi xã, thị trấn thành lập 01 đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP theo phân cấp quản lý tại Phụ lục 2, Quyết định số 29/2019/QĐ- UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên.
Triển khai đồng loạt trong toàn huyện, bảo đảm đúng tiến độ theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành huyện về vệ sinh ATTP.
Trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm tra, nếu kế hoạch cấp dưới trùng với kế hoạch cấp trên thì thực hiện theo kế hoạch của cấp trên, tránh sự chồng chéo làm ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Yêu cầu các đoàn kiểm tra cần có đầy đủ thành phần chuyên môn và đủ thẩm quyền, chuẩn bị đầy đủ các văn bản có liên quan, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường năm 2021(25/12/2021 5:51 CH)

  Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội Quý IV năm 2021(25/12/2021 5:55 CH)

  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý IV, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới(25/12/2021 5:49 CH)

  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; và mục tiêu, nhiệm vụ, giải...(25/12/2021 5:13 CH)

  Báo cáo tình hình công tác an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản, môi trường năm 2021 và Kế...(25/12/2021 2:43 CH)

  Báo cáo tình hình về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản, môi trường Quý IV năm...(20/12/2021 2:59 CH)

  Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 11/2021, Phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2021(30/11/2021 5:52 CH)