Đăng ngày 27 - 05 - 2022
100%

Tăng cường thu nhận hồ sơ định danh điện tử, xác thực điện tử

Tăng cường thu nhận hồ sơ định danh điện tử, xác thực điện tử

 

Dữ liệu công dân là dữ liệu nền tảng cho các hoạt động quản lý nhà nước, xuất hiện trong tất cả các hoạt động giao dịch của người dân. Nhận thức được tầm quan trọng của dữ liệu công dân và sự cần thiết xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tại Luật căn cước công dân đã xác định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng, được quản lý tập trung, thống nhất và chia sẻ trong toàn bộ hệ thống chính trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích; minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan nhà nước. Người dân chỉ phải cung cung cấp thông tin, giấy tờ một lần cho các cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính. 
Việc khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa rất quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2022 – 2030. Định danh và xác thực điện tử mang lại những lợi ích gồm: Công dân chỉ phải cung cấp và xác minh một lần duy nhất đối với cùng một thông tin cá nhân; Cung cấp dịch vụ xác thực trực tuyến; Xác minh danh tính đối với cá nhân; Xác minh danh tính của tổ chức, doanh nghiệp; Cung cấp dịch vụ ký điện tử, cụ thể:
1. Đối với người dân
Người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích; minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan nhà nước. Vì vậy, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử được hưởng những lợi ích mạng lại như sau:
- Khi thực hiện các dịch vụ công (đăng ký cư trú, đăng ký cấp biển số lần đầu, đăng ký con giấu,  …):
+ Chỉ khai thông tin một lần nhưng thực hiện được nhiều dịch vụ công, bảo đảm chính xác, thống nhất thông tin công dân.
+ Thông tin công dân sẽ được tự điền vào các biểu mẫu (form) đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần.
+ Tiết kiệm kinh phí khi không phải sao gửi tài liệu giấy, công chứng.
+ Nộp và nhận kết quả khi thực hiện các thủ tục hành chính phi địa giới hành chính, phi thẩm quyền giải quyết và bất kể thời gian trong ngày (mọi lúc, mọi nơi).
Tài liệu đính kèm: 1.   tài liệu tuyên truyền.docx
                             2. Tl tuyên truyền gửi địa phương final.docx
 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quy định việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về...(18/01/2023 10:50 SA)

  Công an huyện Khoái Châu: hướng dẫn tích hợp giấy phép lái xe và bảo hiểm y tế lên ứng dụng VNEID...(24/12/2022 3:13 CH)

  Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về định danh và xác thực điện tử(20/11/2022 11:49 SA)

  Lần đầu tiên tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia(10/10/2022 10:17 SA)

  Tổ chức các hoạt động Ngày Chuyển đổi số huyện Khoái Châu và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc...(07/10/2022 4:48 CH)

  Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10(07/10/2022 8:54 SA)

  Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện, triển khai Đề án 06(04/10/2022 2:29 CH)