Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

15 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ chương trình cho vay nhà ở xã hội

Đăng ngày 13 - 07 - 2023
100%

15 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ chương trình cho vay nhà ở xã hội

 

        Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả chương trình cho vay vốn nhà ở xã hội. Qua đó, đã giúp cho nhiều gia đình công chức, viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp, người thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để xây dựng nhà ở.

Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các cấp chính quyền đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn. Hồ sơ vay vốn, quy trình vay vốn được triển khai đúng quy định và bảo đảm thời gian giải ngân vay vốn nhanh nhất cho đối tượng thụ hưởng. Tổng dư nợ của chương trình cho vay Nhà ở xã hội tính đến 30/6/2023 là 20,852 tỷ đồng với 48 khách hàng. Trong đó: Từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu đã giải ngân cho 15 khách hàng được vay vốn từ chương trình cho vay nhà ở xã hội với tổng số tiền 7,5 tỷ đồng, giúp khách hàng ổn định cuộc sống. Thực tế cho thấy, nguồn vốn vay từ chương trình nhà ở xã hội rất thiết thực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Với lãi suất ưu đãi, nguồn vốn từ chương trình đã giúp nhiều gia đình chính sách, công chức, viên chức, người thu nhập thấp có điều kiện mua và xây dựng nhà ở ổn định, yên tâm làm việc.

Cho vay nhà ở xã hội là chương trình tín dụng ưu đãi trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình (Nghị quyết số 11). Năm 2023 là năm thứ hai tỉnh Hưng Yên được triển khai thực hiện chương trình Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 11. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu phối hợp với UBND các xã, thị trấn; các tổ chức Chính trị- Xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khảo sát nhu cầu vay vốn của người dân.

Theo Nghị quyết số 11, chương trình cho vay nhà ở xã hội được triển khai thực hiện theo các quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Đối tượng được vay vốn gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Trừ đối tượng là người có công với cách mạng, các đối tượng còn lại để được vay vốn phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ. Thời điểm hiện tại, lãi suất cho vay của chương trình là 4,8%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và tiếp nhận khách hàng có nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng CSXH trên địa bàn, trong đó đặc biệt quan tâm đến chương trình cho vay nhà ở xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ để xây dựng nhà ở, từng bước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh trên địa bàn huyện.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khoái Châu thực hiện Đề án xây dựng xã phường không có ma túy(05/07/2024 9:41 SA)

  Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu năm 2024(27/06/2024 1:44 SA)

  Nâng cao công tác PCCC và CNCNH khi thờ cúng(14/06/2024 4:24 CH)

  Khuyến cáo biện pháp an toàn PCCC thiết bị điện(14/06/2024 4:18 CH)

  Tuyên truyền về Luật căn cước (22/05/2024 10:06 SA)

  Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (đợt 5)(09/05/2024 3:57 CH)

  Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...(06/05/2024 3:36 CH)

  °
  159 người đang online