Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Chi cục Thống kê với vác đơn vị

Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Chi cục Thống kê với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Khoái Châu

Đơn vị ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Số, ký hiệu: 02/2020/QĐ-UBND

Ngày, tháng, năm ban hành: 29/4/2020

Người ký: Đồng chí Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Trích yếu: Về việc Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Chi cục Thống kê với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 02.2020.QĐ.pdf

Nguyễn Thắm

Văn phòng UBND huyện