Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự

Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng

Đơn vị ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu

Số, ký hiệu: 01/2020/QĐ-UBND

Ngày, tháng, năm ban hành: 09/3/2020

Người ký: Đồng chí Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Trích yếu: Về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng

Tài liệu đính kèm: 01.2020.QĐ.pdf

Nguyễn Thắm