Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đông Tảo (lần 2)

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đông Tảo (lần 2)

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 Điện thoại: 0221 6268 119
2. Tên tài sản, số lượng, nguồn gốc của tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Số lượng: 02 suất đất ; Tổng diện tích: 267,5 m2
- Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
3. Giá khởi điểm: (theo Quyết định phê duyệt giá khởi điểm số 1794/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên).
TT
Tên suất đất
Số suất
Đặc điểm, Vị trí
Giá khởi điểm (đồng/m2)
1
Số 36
1
Tiếp giáp hành lang đường tỉnh 377 và đường vào chợ Đông Tảo rộng 13,5m (bao gồm vỉa hè)
26.500.000
2
Số 15
1
Tiếp giáp một mặt đường 11,5m (bao gồm vỉa hè)
10.250.000
 
Tổng cộng
2
 
 
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh/thành công bố;
- Giấy tờ pháp lý: Có bản sao chứng thực Giấy đăng ký hoạt động,chứng chỉhành nghề đấu giá/ thẻ đấu giá viên và các giấy tờ pháp lý khác liên quan;
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo phù hợp cho việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, (hình ảnh trụ sở, địa điểm hoạt động có địa chỉ rõ ràng)
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong hoạt động đấu giá: Có năng lực, kinh nghiệm trong công tác đấu giá tài sản từ 10 năm trở lên, trong đó: có kinh nghiệm đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất; Uy tín: trong 03 năm gần nhất không bị cơ quan chức năng kết luận vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản;
- Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: (Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017)
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày  28/8/2020 đến hết ngày 03/9/2020.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
- Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0221 6268 119
  Ủy ban nhân dân huyện khoái Châu thông báo đến các tổ chức đấu giá được biết./.

Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu