Lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ tại xã Tân Dân cho nhân dân làm nhà ở

V/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ tại xã Tân Dân cho nhân dân làm nhà ở

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 6268 119
2. Tên tài sản, số lượng, nguồn gốc của tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. sổ lượng: 14 suất đất; Tổng diện tích: 1.502,5 m2
3. Giá khởi điểm: (theo Quyết định phê duyệt giá khởi điểm số 2017/QĐ- UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên).
Tổng giá khởi điểm của toàn bộ 14 suất đất đưa ra đấu giá là: 7.963.100.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, chín trăm sáu mươi ba triệu, một trăm nghìn đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh/thành công bố.
Giấy tờ pháp lý: Có bản sao chứng thực Giấy đăng ký hoạt động,chứng chỉ hành nghề đấu giá/ thẻ đấu giá viên và các giấy tờ pháp lý khác liên quan.
Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo phù hợp cho việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, (hình ảnh trụ sở, địa diêm hoạt động có địa chỉ rõ ràng)
Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
Năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong hoạt động đấu giá: Có năng lực, kinh nghiệm trong công tác đấu giá tài sản từ 10 năm trở lên, trong đó: có kinh nghiệm đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất; Uy tín: trong 03 năm gần nhất không bị cơ quan chức năng kết luận vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản.
Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đâu giá tài sản phù họp: (Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017).
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn:
Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 25/9/2020 đến hết ngày 03/10/2020.
Địa điếm nộp hồ sơ: Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
Địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
-Điện thoại: 0221 6268 119
Ủy ban nhân dân huyện khoái Châu thông báo đến các tổ chức đấu giá được biết./.
Tài liệu đính kèm: 230.pdf

Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu