Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu triển khai chương trình cho vay đối với người sử dụng lao động

Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu triển khai chương trình cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động ...

Nhằm hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay vốn tại NHCSXH với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Khoái Châu đã triển khai chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tất cả các cơ quan, ban ngành, trường trạm, các tổ chức hội đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân người lao động trên địa bàn toàn huyện theo đúng tinh thần Nghị quyết 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung NQ 42 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Ngân hàng CSXH Việt Nam vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động để triển khai thực hiện trên toàn hệ thống Ngân hàng CSXH.
  • Điều kiện được vay vốn cụ thể như sau:
  1. Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ 01/04/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
  2. Có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.
  3. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm 31/12/2019.
Người sử dụng lao động đủ điều kiện được vay vốn chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại Ngân hàng CSXH, sẽ được vay vốn cụ thể:
* Lãi suất 0% /năm
* lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm
* Mức cho vay tối đa không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/ lao động/ tháng, tối đa trong 03 tháng
* Thời hạn vay: Tối đa 12 tháng
* Phê duyệt cho vay và giải ngân được thực hiện đến hết ngày 31/01/2021.
Mọi thủ tục vay vốn sẽ được gửi trực tiếp đến Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu.
 
Các văn bản:
Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42 /NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Quang Tuấn

Đài Truyền thanh huyện