Tình hình phát triển KT-XH tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2020

Báo cáo tình hình phát triển KT-XH tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2020

I . KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5
1. Về kinh tế.
a. Lĩnh vực Nông nghiệp
Đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các xã chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ xuân. Tổng hợp báo cáo kết quả sản xuất vụ xuân, kế hoạch sản xuất vụ mùa 2020. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa tới các xã, thị trấn, theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây trồng nhất là sâu bệnh trên lúa, cây nhãn, cây có múi..., chỉ đạo biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
Tiếp tục triển khai kế hoạch chứng nhận VietGap cho một số cây ăn quả chủ lực trên địa bàn huyện năm 2020; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt việc duy trì, mở rộng vùng sản xuất an toàn theo VietGap; Giao phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn phòng trừ sâu bệnh trên cây nhãn.
Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2020; chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, thủy cầm; tăng cường các biện pháp chống nắng nóng cho gia súc, gia cầm; phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng vụ Xuân Hè 2020. Rà soát, đánh giá tổng hợp tỉnh hình phát triển kinh tế trang trại theo Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về quy định tiêu chí trang trại.
Tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện tốt việc nâng cao các tiêu chí XD NTM, sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đôn đốc, hướng dẫn 04 xã Ông Đình, An Vỹ, Dân Tiến, Đồng Tiến hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 02 xã Thuần Hưng, Tân Dân hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Hoàn thiện hồ sơ phục vụ cho việc thẩm tra, thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn NTM.
b. Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.
Các Ban GPMB và phòng Tài nguyên MT tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án: Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu; garage sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe máy và kinh doanh nhà hàng ăn uống Phú thịnh, Dự án xây dựng trường tiểu học Đông tảo, xây dựng đoạn tuyến nối ĐT.379 với đường QL.39 và đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hoàn thiện GPMB 04 suất đất ở khu hạ tầng An Vĩ để đủ điều kiện xây dựng phương án giá đất trình tỉnh phê duyệt, …
UBND huyện phê duyệt phương án chi tiết hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp bách cải tạo, nạo vét và kè sông Từ Hồ- Sài Thị đoạn qua xã Phùng Hưng.
Báo cáo Sở Tài nguyên Môi trường tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu từ năm 2014 đến nay trên địa bàn huyện.
c. Xây dựng cơ bản
Tiếp tục triển khai các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, quản lý, cải tạo, chỉnh trang nút giao đường huyện ĐH.57 với Quốc lộ QL.39ª; Đường ĐH.25, ĐH.56, ĐH.53, Dự án Thủy sản Phùng Hưng, công trình Cống qua ĐT 382 (dốc Thiết). Tiến hành lựa chọn nhà thầu các công trình xây dựng: ĐH.59B, ĐH.58, ĐH.383,... bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng đường huyện ĐH.57. Các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình các công trình đang triển khai do UBND huyện làm chủ đầu tư; triển khai các biện pháp quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn huyện. Hạt giao thông tăng cường duy tu sửa chữa các tuyến đường tỉnh uỷ thác và huyện quản lý.
Đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình các công trình đang triển khai do UBND huyện làm chủ đầu tư; triển khai các biện pháp quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn huyện.
d. Tài chính, ngân sách
UBND huyện phê duyệt chỉ định đơn vị đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã An Vĩ;  hoàn thiện dự toán gói thầu Tư vấn xác định giá đất làm căn cứ lập phương án bồi thường GPMB để thực hiện Dự án xây dựng công trình đoạn tuyến nối ĐT.379 với QL.39 và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua xã Dân Tiến huyện Khoái Châu
Đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019, chuẩn bị nội dung báo cáo trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX.
Công nhận kết quả trúng đấu quyền sử dụng 56 suất, với diện tích  5958 m2 đất, số tiền: 34.358.150.000đ cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Tân Dân , huyện Khoái Châu
 Trong tháng thẩm định, cấp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể được 35 đối tượng.
2. Văn hóa – xã hội
Chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội, di tích, lịch sử văn hóa đang diễn ra, chưa diễn ra; đôn đốc UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn; tiếp tục xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020.
Hàng tháng đã chi trả trợ cấp hàng tháng trên 12.000 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, trợ cấp một lần. Tiếp nhận, thẩm định 75 hồ sơ đề nghị hưởng trợ giúp xã hội, 38 hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí người có công, 27 hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí đối tượng BTXH, 97 hồ sơ mai táng phí đối tượng Bảo trợ xã hội và hồ sơ mai táng phí đối tượng người có công, 32 hồ sơ hỏa táng.
Chỉ đạo triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 (từ ngày 01/6/ đến 30/6/2020) trên địa bàn huyện, xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 huyện Khoái Châu
Báo cáo kết quả công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, sau khi được tỉnh xét duyệt thẩm định đủ điều kiện hỗ trợ cụ thể như sau: đối với người có công với cách mạng cho 3179 người, số tiền 4.768.500.000đ, đối với người có công chết trong tháng 4/2020 là 08 người, 4.000.000đ; Đối với đối tượng bảo trợ xã hội: 8082 người, số tiền 12.123.000.000đ, đối với người chết trong tháng 4/2020 là 24 người, số tiền 12.000.000đ; đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo 6626 người, số tiền 4.969.500.000đ, đối với người chết trong tháng 4/2020 là 5 người, số tiền 1.250.000đ; đối với đối tượng là nhóm người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh theo  Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 vẫn đang được các xã, thị trấn triển khai thu hồ sơ, rà soát, lập danh sách theo quy định.
Các xã, thị trấn tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và điều kiện thời tiết chuyển giao mùa. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới corona gây ra (Covid-19) huyện Khoái Châu và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch đảm bảo hiệu quả trên địa bàn huyện. Hiện tại trên địa bàn huyện chưa phát hiện trường hợp nào mắc dịch bệnh do Covid-19, tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám sát, triển khai hoạt động đáp ứng trong công tác phòng chống dịch bệnh,... hướng dẫn cách ly đối với người nước ngoài và người Việt Nam từ vùng dịch trở về, thực hiện giám sát, cách ly, theo dõi sức khỏe hàng ngày đối với người liên quan đến bệnh nhân dương tính tại nhà, nơi lưu trú
Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin được tăng cường trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 đảm bảo các hoạt động văn hóa được tổ chức lành mạnh, an toàn. Hướng dẫn “Tuyên truyền kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2019), 133 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2019) và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tăng cường công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và bảo vệ các di tích, Ngày Công tác xã hội Việt Nam. Đặc biệt công tác tăng cường chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn huyện đặc biệt trong tháng hành động phòng chống ma túy năm 2019.
3. Công tác quân sự, an ninh, cải cách hành chính
Lực lượng Quân sự duy trì nghiêm chế độ trực, canh gác đảm bảo an toàn. Chỉ đạo Ban chỉ huy QS huyện phối hợp UBND xã, Ban CHQS các xã, thị trấn huy động 119 quân nhân dự bị thuộc Lữ đoàn 219/Qđ2 huyện huấn luyện năm 2020, trong đó: 29 đồng chí Sỹ quan, 90 đồng chí Hạ sỹ quan – binh sỹ tại các xã, thị trấn huấn luyện tại Lữ đoàn 219/QĐ2 năm 2019.
Chỉ đạo Công an huyện, các phòng nghiệp vụ phối hợp xã, thị trấn, cùng các ngành chức năng tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường nắm tình hình, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tuyên truyền, đăng tải thông tin xuyên tạc liên quan đến dịch bệnh gây hoang mang dư luận, hoạt động đầu cơ, tăng giá các mặt hàng vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống Covid-19.
Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức bảo vệ, bảo đảm ANTT tại địa phương. Chỉ đạo nắm chắc tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội, tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo.
Trong tháng, tiếp 23 lượt công dân, với 30 lượt người tới trụ sở tiếp công dân của huyện. Trong thời gian này có 01 đoàn khiếu kiện có 04 công dân thôn Toàn Thắng xã Tứ Dân đề nghị xem xét thu hồi diện tích ao đã giao cho gia đình ông Đoán không đúng thẩm quyền để UBND xã quản lý. Đến ngày 30/5/2019 nhận 12 đơn, trong đó: đề nghị 10 đơn, tố cáo 02 đơn. Qua phân loại, xử lý, lưu chuyển giải quyết theo thẩm quyền 24 đơn.
Tổ chức đại hội các Chi bộ, Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện Khoái Châu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM  VỤ CHỦ YẾU THÁNG 6/2020
1. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các xã tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng vụ xuân năm 2020 từ nay đến cuối vụ. Đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các xã chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa; tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện tốt việc nâng cao các tiêu chí XD NTM, sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
2. Thực hiện các bước GPMB các dự án xây dựng chưa hoàn thành, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Tiếp tục đôn đốc thực hiện nhiệm vụ giải toả vi phạm theo kế hoạch 93a/KH-UBND, đôn đốc các xã rà soát, lập kế hoạch thực hiện giải toả các hộ thuộc giai đoạn 2; có biện pháp cụ thể thực hiện Kế hoạch 27 về cấp GCN QSDĐ, xử lý đất dôi dư theo yêu cầu của tỉnh.
3. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đang triển khai, đặc biệt khuyến khích các dự án đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh nhằm tăng năng lực sản xuất công nghiệp. Thực hiện các dự án đang triển khai, quản lý chặt chẽ chất lượng các công trình xây dựng do UBND huyện làm chủ đầu tư.
Thực hiện quy trình đấu giá tại khu dân cư mới xã An Vĩ theo quy định.
4. Xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 (từ ngày 01/6/ đến 30/6/2020); Chuẩn bị nội dung hội nghị, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 

Nguyễn Thắm