Tình hình phát triển KT-XH tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2020

Báo cáo tình hình phát triển KT-XH tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2020

 I . KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8
1. Về kinh tế.
a. Lĩnh vực Nông nghiệp
Nhân dân các xã tích cực, chủ động trong việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây trồng vụ mùa. Đến ngày 12/7 các xã, thị trấn gieo cấy xong 1600 ha lúa, nhân dân đang tiến hành chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, tổng hợp kết quả diện tích cây trồng vụ mùa để báo cáo tỉnh.
Tổng hợp báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất vụ mùa 2020, kế hoạch sản xuất vụ đông 2020-2021. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt việc sản xuất cây ăn quả an toàn theo VietGap, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông sản phẩm nhãn quả tươi trên địa bàn.
Đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, thủy cầm; tăng cường các biện pháp chống nắng nóng cho gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện Khoái Châu năm 2020. Đôn đốc các xã thực hiện tốt việc tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường nông thôn.
Tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện tốt việc nâng cao các tiêu chí XD NTM, sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và nội dung các tiêu chí xây dựng huyện NTM.
b. Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.
Các Ban GPMB và phòng Tài nguyên MT tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án: Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu; garage sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe máy và kinh doanh nhà hàng ăn uống Phú thịnh, Dự án xây dựng trường tiểu học Đông tảo, xây dựng đoạn tuyến nối ĐT.379 với đường QL.39 và đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, …
UBND huyện ban giao Giấy CNQSDĐ cho các hộ dân trúng đấu giá quyền sử dụng đất 71 suất, tổng diện tích 10263,7 m2 cho nhân dân làm nhà ở thuộc dự án đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã An Vĩ, huyện Khoái Châu.
Chỉ đạo tăng cường quản lý, xử lý rác thải trên các lưu vực sông và các khu du lịch, điểm du lịch; đẩy mạnh thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2016-2020, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, thường xuyên phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, ra quân làm sạch môi trường, vớt rác thải trên các sông, kênh, mương, hệ thống tiêu thoát nước, trồng cây, hoa tạo cảnh quan môi trường; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp nạn khai thác khoáng sản trái phép.
Đề nghị tỉnh xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở , tạo vốn xây dựng nông thôn tại xã Thuần Hưng, Tân Dân.
Trong tháng cấp 41 giấy CNQSDĐ cho nhân dân tại các xã An Vỹ, Bình Kiều, Đông Kết, thị trấn Khoái Châu, …
c. Xây dựng cơ bản
Tiếp tục triển khai các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, quản lý: cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ĐH.53, ĐH.56; ĐH.55, ĐT.383, đoạn Dốc kênh - Đại tập,đường GTNT xã Đông Kết, đường GTNT xã Đại Hưng (đoạn 1: từ cánh đồng 5 tấn đến xã Vĩnh Xá, Kim Động; đoạn 2: từ dốc đường 51 đến Trạm bơm Đồng Danh)., đoạn từ trạm bơm Lạc Thủy đến xã Liên Khê…
Phê duyệt phương án di chuyển đường dây 0,4kV phục vụ giải phóng mặt bằng thi công công trình cải tạo, nâng cấp ĐH.56. Đôn đốc xử lý các vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình điện cao áp trên địa bàn huyện Khoái Châu.
Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, thông báo đến các đơn vị quản lý khai thác bến khách ngang sông, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình các công trình đang triển khai do UBND huyện làm chủ đầu tư; triển khai các biện pháp quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn huyện.
d. Tài chính, ngân sách
 Thẩm định quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 đối với các đơn vị dự toán, các đơn vị trường học và UBND các xã, thị trấn.
Báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020.
Chỉ đạo các phòng chuyên môn lựa chọn tổ chức bán đấu giá Quyền sử dụng 02 suất đất tại xã Đông Tảo cho nhân dân làm nhà ở. Tổng diện tích 267,5m2. Phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn huyện.
Trong tháng thẩm định, cấp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể được 30 đối tượng.
2. Văn hóa – xã hội
Chỉ đạo các trường tiếp tục tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông nhất là trong công tác khai giảng năm học 2020-2021. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" mục tiêu phương hướng và giải pháp chủ yếu triển khai nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện, trong đó đạt 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, huyện đạt chuẩn, PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi,huyện đạt chuẩn PCGD Tiểu học mức độ 3, huyện đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3. UBND huyện quyết định công nhận 78 đơn vị đạt tiêu chuẩn "Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích" năm học 2019-2020.
Hàng tháng đã chi trả trợ cấp hàng tháng trên 12.000 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội,trợ cấp một lần. Tiếp nhận, thẩm định 225 hồ sơ đề nghị hưởng trợ giúp xã hội, 38 hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí người có công, 56 hồ sơ mai táng phí đối tượng Bảo trợ xã hội và hồ sơ mai táng phí đối tượng người có công, 131 hồ sơ hỏa táng. Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em và thực hiện nhiệm vụ liên quan đến trẻ em từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020 và cập nhật một số nhiệm vụ trọng tâm đến 31/7/2020 nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ huyện đến cơ sở ngày càng được quan tâm và chăm lo hơn, công tác tuyên truyền thực hiện thường xuyên, liên tục với nội dung phong phú, đa dạng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, vì vậy Tình hình triển khai thực hiện QĐ số 155/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ đạt được kết quả nhất định: tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi năm 2020 là 9,8%, tỷ lệ trẻ em vào nhà trẻ là 65%, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 0,9% (đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra là 5%), trẻ em vị tai nạn thương tích 60/100.000 trẻ em.
Triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, huyện tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra với tình hình rất phức tạp trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các đơn vị liên ngành phối hợp, kiểm tra, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trong đợt tháng cao điểm.Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, rà soát, theo dõi, giám sát cách ly y tế đối với các công dân từ vùng dịch: Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương … về địa phương, cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung, trong đó  cách ly tại trung tâm y tế 27 F2, cách ly tại cộng đồng, nơi cư trú 130 ca, 02 ca F1 được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới TW. Hiện trên địa bàn huyện chưa có ca mắc dịch bệnh Covid-19.
Chỉ đạo các xã tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị cổ vật trên địa bàn huyện. Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020). Tiếp tục tăng cường cập nhật, tuyên truyền tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện.
3. Công tác quân sự, an ninh, cải cách hành chính
Lực lượng Quân sự duy trì nghiêm chế độ trực. Ban chỉ huy QS huyện giao chỉ tiêu huy động quân nhân dự bị huyện huấn luyện đọt 1 năm 2020 cho đồng chí của các xã, thị trấn.
Tăng cường nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội trên địa bàn. Đặc biệt hoạt động của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội nói chung và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen nói riêng thời qua diễn ra tương đối phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM  VỤ CHỦ YẾU THÁNG 9/2020
1. Tập trung theo dõi, nắm bắt tình hình, thống kê, cập nhật các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm soát tình hình công tác phòng, chống bệnh dịch Covid -19, hướng dẫn, chỉ đạo cách ly đối với có nguy cơ lậy bệnh khi đến địa bàn huyện.
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo các điều kiện học sinh đi học an toàn, phụ huynh an tâm.
Tăng cường kiểm tra, rà soát các hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện, tuyên truyền, vận động hạn chế tối đa các buổi hội họp, tụ tập đông người.
Chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung cao độ triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các Chỉ thị số: 15/CT-UBND ngày 15/8/2020 và Công điện số 2137/CĐ-CTUBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các xã làm đất, gieo cấy vụ mùa đúng lịch thời vụ; xây dựng mở rộng vùng sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGap trên địa bàn huyện.
Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chuẩn bị sản phẩm nông sản tham dự gian hàng trưng bầy sản phẩm tại ngày vinh danh làng nghề truyền thống; các sản phẩm thương hiệu của huyện tham gia các chương trình xúc tiến thương mại.
Tổng hợp báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất vụ mùa, kế hoạch sản xuất vụ đông 2020-2021. Tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện tốt việc nâng cao các tiêu chí XD NTM, sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và nội dung các tiêu chí xây dựng huyện NTM.
3. Thực hiện các bước GPMB các dự án xây dựng chưa hoàn thành, tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Tiếp tục đôn đốc thực hiện nhiệm vụ giải toả vi phạm theo kế hoạch 93a/KH-UBND, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa giai đoạn từ năm 2011 đến nay.
4. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đang triển khai, đặc biệt khuyến khích các dự án đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh nhằm tăng năng lực sản xuất công nghiệp. Trọng tâm quản lý các công trình đang triển khai như dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ĐH.56; ĐT.383. Thực hiện các dự án đang triển khai, quản lý chặt chẽ chất lượng các công trình xây dựng do UBND huyện làm chủ đầu tư.
5. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2020-2021 theo hình thức trực tuyến. 

Nguyễn Thắm