Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện: Toàn dân Đoàn kết - Xoá đói giảm nghèo

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện: Toàn dân Đoàn kết - Xoá đói giảm nghèo

Trong 20 năm qua, được sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền,  MTTQ và đoàn thể các cấp trong huyện đã tích cực triển khai phong trào xoá đói, giảm nghèo với các hoạt động thiết thực như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Tiết kiệm giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, phong trào “Tuổi trẻ xung kích lập thân lập nghiệp”,… Thông qua các phong trào đó đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, đẩy mạnh chuyển giao KHKT giúp đỡ nhau về vốn, giống cây trồng vật nuôi, kinh nghiệm sản xuất,… Các phong trào đó đã mang lại kết quả tích cực trong việc xóa đói giảm nghèo của huyện.
Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Tháng cao điểm“Ngày vì người nghèo” do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, trong 20 năm triển khai MTTQ các cấp trong huyện đã vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái giúp đỡ người nghèo, đồng bào bị thiên tai ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Cùng với sự nỗ lực và tấm lòng nhân ái trong 20 năm qua  Quỹ “Vì người nghèo”các cấp trong huyện đã vận động được trên 15 tỷ đồng; qua đó đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 791 nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền 9.048.000.000.đ. Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể còn vận động các dòng họ, làng xóm, các chi hội ở khu dân cư ủng hộ bằng tiền và hiện vật như: Chăn màn, quạt điện, nồi cơm điện,… Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, hàng năm MTTQ các xã, thị trấn còn hỗ trợ giống, vốn, phân bón,… để giúp hộ nghèo tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống.
Thông qua chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm, MTTQ đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai các cuộc vận động, các phong trào như: phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, vận động giúp đỡ hội viên nghèo, cung ứng phân bón trả chậm của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ với việc vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, khuyến khích, động viên phụ nữ sản xuất, kinh doanh. Từ những kết quả của các phong trào, các cuộc vận động đã góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo của huyện, trong nhiều năm liền toàn huyện không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 là 2,85%;  năm 2019 còn 1,9.

Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu